23 września 2023

Akademia Profesjonalnej Administracji

Hrubieszów Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie informuje, iż prowadzi rekrutację do Projektu „Akademia Profesjonalnej Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Reklamy

***

Reklamy

Celem Projektu jest aktywizacja osób pozostających bez zatrudnienia oraz wyposażenie ich w nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby zameldowane na terenie województwa lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia ( w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy).

Reklamy

W ramach projektu oferujemy:
– szkolenie „Pracownik administracyjno – biurowy” w wymiarze 80 godzin, wraz z 40 godzinnym modułem komputerowym przygotowującym do egzaminu ECDL w wymiarze 40 godzin,
– wsparcie psychologiczno – doradcze, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Zapewniamy także:
zwrot kosztów dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej, materiały szkoleniowe, stypendium szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia.

Projekt realizowany jest przez Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.

Osoby zainteresowane zapraszamy do punktu rekrutacyjnego w Hrubieszowie:
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie
Ul. Plac Wolności 15, 22 – 500 Hrubieszów
tel./fax: 084 696 54 77

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009