19 czerwca 2024

ARiMR: Pomoc finansowa dla beneficjentów powiatu hrubieszowskiego wyniosła 1 000 000 000 zł.

Mijający okres 10 lat funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej jest okazją do podsumowania i oceny efektów wykorzystania funduszy unijnych w kraju, województwie, w naszym powiecie.

Reklamy


Szanowni Państwo,

Mijający okres 10 lat funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej jest okazją do podsumowania i oceny efektów wykorzystania funduszy unijnych w kraju, województwie, w naszym powiecie.

Reklamy

Zaangażowanie i przedsiębiorczość naszych rolników w wykorzystywaniu środków Unii Europejskiej spowodowała dynamiczny rozwój eksportu żywności, umożliwiła unowocześnienie produkcji, co w efekcie przełożyło się na wzrost dochodów w gospodarstwach.

Jako Agencja wdrażająca i płatnicza w ramach Wspólnej Polityki Rolnej z wielką satysfakcją oceniamy ten okres a szczególnym wyróżnieniem dla nas – pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest możliwość uczestniczenia w realizacji tak ważnego zadania związanego z realizacją programów pomocowych dla naszego rolnictwa?

Reklamy

Pragniemy podziękować wszystkim rolnikom z naszego powiatu za dotychczasową współpracę życząc dalszych sukcesów.


Stanisław Gil

Kierownik Hrubieszowskiego Biura Powiatowego

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

 

Działania inwestycyjne:

Wielkość wsparcia udzielonego rolnikom z powiatu hrubieszowskiego w okresie 10 lat funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej wyniosła łącznie 1 000 000 000 zł.

W zakresie wniosków inwestycyjnych w poszczególnych działaniach rolnicy i przedsiębiorcy z obszarów wiejskich zawarli łącznie 1191 umów na kwotę 119 715 660 zł w tym:

– Modernizacja gospodarstw rolnych 397 szt. – wypłacona pomoc 50 276 613 zł.

– Ułatwienie startu młodym rolnikom 212 szt. – 14 275 000 zł,

– Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 39 szt. – 3 837 856  zł.

 

Płatności bezpośrednie:

W ramach płatności bezpośrednich wydano 78 321 decyzji i wypłacono łącznie kwotę 722 000 000 zł.

W pozostałych działaniach wydano 8163 decyzje na kwotę 154 000 000 zł. 

W sumie wydano 86 484 decyzje na łączną kwotę 876 000 000 zł.

Całkowita pomoc finansowa dla beneficjentów powiatu hrubieszowskiego to 1 000 000 000 zł.

 

Dodatkowo:

– Hrubieszowskie Biuro Powiatowe ARiMR rejestruje około 6300 sztuk bydła rocznie,

– w ciągu roku Hrubieszowskie Biuro Powiatowe ARiMR obsługuje w systemie Identyfikacji
i Rejestracji Zwierząt ponad 16500 zgłoszeń,

– obecnie w bazie danych zarejestrowanych jest 3000 siedzib stad obejmujących 30200 zwierząt.

 

 

Poniżej fotorelacja z konferencji poświęconej 10-leciu PROW.