17 kwietnia 2024

Bezrobocie w powiecie hrubieszowskim wciąż jedno z największych na Lubelszczyźnie

Według danych lubelskiego GUS-u, najwyższa stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku utrzymywała się w powiecie włodawskim (16 proc.), chełmskim (12,9 proc.) i hrubieszowskim (12,7 proc.). W listopadzie ubiegłego roku bezrobocie w naszym powiecie było niższe i wynosiło 12,1%.

Lubelski Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim w 2020 roku.

W końcu grudnia 2020 r. w województwie lubelskim zaobserwowano pogorszenie sytuacji na rynku pracy. W ujęciu rocznym zanotowano zwiększenie się ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz wzrost stopy bezrobocia. W porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się również liczba ofert zatrudnienia, którymi dysponowały urzędy pracy. Osoby pozostające bez pracy dłużej niż 1 rok nadal stanowiły znaczącą część bezrobotnych rejestrowanych.

W województwie lubelskim do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: włodawski (16,0%), chełmski (12,9%) oraz hrubieszowski (12,7%), o najniższej zaś: łukowski (4,7%), biłgorajski (5,3%) i łęczyński (5,5%). W porównaniu z grudniem 2019 r. stopa bezrobocia zwiększyła się w 23 powiatach, w największym stopniu w powiecie puławskim (o 1,5 p. proc.) oraz opolskim, zamojskim i miasto Zamość (po 1,1 p. proc.). Spadek stopy bezrobocia odnotowano jedynie w powiecie hrubieszowskim (o 0,6 p. proc.).

W listopadzie 2020 roku bezrobocie w powiecie hrubieszowskim wynosiło 12,1%.

Pełny raport lubelskiego GUS-u „Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w 2020 r.” »

(źródło: GUS Lublin)


Zobacz też:

Hrubieszów: Bezrobocie ciągle jedno z najwyższych w województwie… ale się zmniejszyło

Hrubieszów: Bezrobocie ciągle jedno z najwyższych w województwie… ale się zmniejszyło


LubieHrubie na Twitterze