Biblioterapia w ZS nr 1

Pomaga pokonać problemy, zmniejsza strach, wzmacnia poczucie własnej wartości,
wzmacnia motywację do uczenia się, uczy empatii i wrażliwości – między innymi takie zadania spełnia biblioterapia.

Reklamy

Zajęcia z tekstem literackim, ciekawymi ćwiczeniami zaproponowała podczas lekcji p. Agnieszka Zyśk – nauczyciel bibliotekarz z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie, która na prośbę polonisty z Zespołu Szkół nr 1 zaproponowała młodzieży realizację dwóch interesujących tematów: Radość życia, duszy i umysłu oraz Co zrobić ze swoim smutkiem?

Zajęcia odbyły się w formie ćwiczeń, nie zabrakło autoprezentacji oraz zabaw i ćwiczeń z wykorzystaniem bajek, wierszy i opowiadań terapeutycznych m.in.: Bruno Ferrero i Emilii Waśniowskiej. Młodzież mogła wykazać się talentem literackim i kreatywnością.

Lekcja dowiodła, że książka może łagodzić niepożądane stany psychiczne jak lęk, nuda czy osamotnienie, a także wyzwalać zachowania pożądane – optymizm i odprężenie.

W tych nietuzinkowych ćwiczeniach biblioterapeutycznych, które przeprowadzono 4 marca br. wzięli  udział uczniowie klas: II La, II t4d, III t4d i IV t4d.

Serdecznie dziękujemy p. Agnieszce za podzielenie się swoją wiedzą oraz dobrą energię, którą nam przekazała.Daniel Buchowiecki