20 maja 2024

’Borsuk 2012′ z udziałem zwiadowców z 2PR

3000 żołnierzy z Polski i Niemiec, a wśród nich zwiadowcy z hrubieszowskiego 2 pułku rozpoznawczego, blisko 500 jednostek sprzętu, w tym czołgów, wozów bojowych, śmigłowców oraz innego uzbrojenia będzie zaangażowane w największe ćwiczenie taktyczne z wojskami 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) w 2012 roku pod kryptonimem „Borsuk 12”. Manewry rozpoczną się 26 marca bieżącego roku i potrwają 6 dni.

Głównym celem ćwiczenia będzie sprawdzenie zdolności 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) ze Świętoszowa do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Żołnierze będą musieli poradzić sobie między innymi z przemieszczeniem się brygady, prowadzeniem działań przeciwdywersyjnych, walką z taktycznym desantem powietrznym, pokonaniem przeszkody wodnej, planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem obrony oraz natarcia. Podczas manewrów żołnierze współdziałać będą z jednostkami układu pozamilitarnego, takimi jak: policja, straż pożarna czy władze samorządowe. Wszystkie działania prowadzone będą zarówno w dzień i w nocy.

Przyjęta sytuacja operacyjna podczas ćwiczenia „Czarnej Dywizji” nie będzie odzwierciedlać żadnego realnego państwa i nie będzie się odnosiła do jakichkolwiek rzeczywistych uwarunkowań politycznych lub militarnych. Niemniej jednak jest ściśle związana z problemami i kwestiami, jakimi zajmują się najwięksi tego świata. Z dnia na dzień żołnierze zostaną przeniesieni w sam środek hipotetycznego konfliktu zbrojnego, który wybuchł na skutek walk mniejszości narodowych o zyskanie większych praw, a także sporów o wpływy na terenach bogatych w złoża gazu, miedzi oraz ropy.

Wszystko rozpoczęło się od załadunku ciężkiego sprzętu oraz przemieszczenia go w rejon przyszłych działań, czyli w okolice poligonu w Wędrzynie. Następnie pododdziały 10BKPanc będą się przemieszczać w kierunku obiektów Centrum Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu i Świętoszowie. Po drodze dane im jeszcze będzie pokonać przeszkodę wodną na Odrze w okolicach miejscowości Krosno Odrzańskie. W międzyczasie odbędą dziesiątki strzelań oraz będą musieli rozwiązać wiele zadań taktycznych.

„Borsuk 12” będzie doskonałą okazją do tego, aby przećwiczyć współdziałanie wielu jednostek wojskowych, różnych rodzajów sprzętu, uzbrojenia oraz systemów wspomagających dowodzenie. W jednym miejscu będą wspólnie nacierały czołgi Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych RP oraz Bundeswehry. Działania na ziemi będą wspierały śmigłowce bojowe, myśliwce z Polskich Sił Powietrznych oraz bezzałogowe środki rozpoznawcze.

Oprócz jednostek „Czarnej Dywizji” w ćwiczeniu wezmą udział żołnierze z 21 Brygady Pancernej Bundeswehry. Ich działania wspierać będę między innymi: 1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych, 9 Pułk Rozpoznawczy, Centralna Grupa Działań Psychologicznych, zespół CIMIC oraz elementy wydzielone z 23 Pułku Artylerii, 4 Pułku Przeciwlotniczego, 1 i 2 Pułku Saperów, 5 Pułku Inżynieryjnego, 5 Pułku Chemicznego, 2 Pułku Rozpoznawczego, 8 Ośrodka Radioelektronicznego, 2 Kompani Regulacji Ruchu, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, a także 11 Batalionu Remontowego i 4 Batalionu Zaopatrzenia. Funkcjonowaniem stanowiska kierownictwa ćwiczenia zajmą się specjaliści z 11 Batalionu Dowodzenia.

 

Tekst: mjr Szczepan Głuszczak

Źródło: http://www.army.mil.pl