23 kwietnia 2024

Chcę iść naprzód

Dołhobyczów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie informuje, że w ramach realizacji w 2010 roku projektu systemowego pt. „Chcę iść naprzód” zakończyło się szkolenie „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera z warsztatami wizażu” dla 11 uczestniczek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie informuje, że w ramach realizacji w 2010 roku projektu systemowego pt.”Chcę iść naprzód” – Program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zakończyło się szkolenie „Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera z warsztatami wizażu” dla 11 uczestniczek. Szkolenie trwało od 29.06.2010 r. do 14.07.2010 r.

***

Info i foto:
UG w Dołhobyczowie

GALERIA »