8 grudnia 2023

Czym dokładnie zajmuje się projektant wnętrz?

Wbrew obiegowej opinii, projektowanie wnętrz nie jest procesem szybkim i niewymagającym od architekta (projektanta) podjęcia większej ilości czynności. Przede wszystkim bowiem osoby wypowiadające się na ten temat, a nie mające praktycznego doświadczenia przy prowadzeniu tego rodzaju projektów, zapominają o szeregu działań, jakie projektant wykonuje jeszcze przed przystąpieniem do przygotowania ostatecznego projektu aranżacji wnętrza.

Reklamy

 

Poprzez pomijanie tych czynności oraz pozbawione większych podstaw sprowadzanie pracy architekta wyłącznie do pracy w kreatorze przestrzeni 3d, wiele osób w sposób całkowicie nieświadomy pozbawia się możliwości skorzystania z usług projektanckich, uważając je za zbyteczne oraz nieodpowiadające ich potrzebom. Tak naprawdę jednak – wnętrza zaprojektowane przez profesjonalne podmioty z branży architektonicznej w większości przypadków pozostają o wiele funkcjonalniejsze i przyjazne dla domowników, aniżeli te, które wykańczane są samodzielnie przez właścicieli obiektów budowlanych.

 

Na czym tak naprawdę polega praca projektanta wnętrz?

W przypadku większości funkcjonujących na rynku pracowni i studiów architektonicznych, pierwszym etapem w pracy nad projektem jest osobiste spotkanie z właścicielami domu lub mieszkania oraz odbycie rozmowy na temat tego, jakie oczekiwania stawiają oni przed nową aranżacją wnętrza. Wówczas architekt powinien zebrać jak największą liczbę informacji, które wykorzysta w pracach projektowych na dalszym etapie. Równie istotne pozostają czynności inwentaryzacyjne, przeprowadzane bezpośrednio w domu lub lokalu, zmierzające do dokonania opisu i obmiaru istniejących pomieszczeń, ich rozkładu oraz naświetlenia. Mając te informacje projektant jest w stanie przejść do kolejnego etapu związanego z przygotowaniem wstępnego projektu koncepcyjnego – funkcjonalnego, który stanowić będzie podstawę dalszych prac nad aranżacją wnętrza. Projekt ten jest konsultowany z zamawiającymi oraz wprowadzane są do niego korekty zgodnie z ich sugestiami i propozycjami. Następne czynności związane są już stricte z aranżacją i polegają na wykonaniu ostatecznego projektu wykonawczego, doborze wykorzystywanych materiałów i sprzętów. Na tym jednak nie kończą się zadania architekta wnętrz. Projektant wnętrz w Krakowie, bardzo często bierze także udział w samym procesie remontowo-budowlanym, świadcząc usługi z zakresu nadzoru autorskiego oraz weryfikacji zgodności prac z przedstawionym projektem wykonawczym.

Reklamy

 

Projektant wnętrz – czy warto korzystać z jego usług?

Usługi związane z projektowaniem i aranżacją wnętrz polecane są przede wszystkim tym osobom, które nie odnajdują się samodzielnie w tego rodzaju sprawach lub też nie mają odpowiedniej ilości czasu lub chęci potrzebnych do przygotowania we własnym zakresie projektu, w oparciu o który przeprowadzany będzie remont domu lub mieszkania. We wszystkich tych sytuacjach usługi świadczone przez architekta wnętrz będą w stanie w znacznym stopniu pomóc w zamierzeniach remontowo-budowlanych, poprzez dostarczenie gotowych rozwiązań umożliwiających przejście do dalszych etapów prac nad wystrojem wnętrza.

więcej na stronie www.monodesign.pl >>

 

 

tekst i fot. mat. sponsora