22 maja 2024

Czym różni się kredyt hipoteczny od gotówkowego? Oto najważniejsze różnice

Oferta kredytowa banków jest obecnie bardzo urozmaicona. Dwa najczęściej spotykane rodzaje finansowania to kredyt gotówkowy oraz kredyt konsumpcyjny. Istnieją między nimi istotne różnice, które warto poznać, zanim zaczniemy rozważać zaciągnięcie pożyczki.

 

Rodzaje kredytów konsumenckich

Banki udzielają kredytów zarówno przedsiębiorstwom, jak i osobom fizycznym. Jeśli kredytobiorcą jest właśnie osoba fizyczna, mówimy o kredycie konsumenckim. W zależności od celu finansowania w obrębie tej grupy wydzielić można dwie kategorie.

Pierwszą z nich są środki przeznaczone na sfinansowanie zakupu nieruchomości lub jej budowy. Zazwyczaj rolę zabezpieczenia pełni hipoteka ustanowiona na rzecz banku na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości. Takie kredyty nazywamy hipotecznymi. Drugą kategorią kredytów konsumenckich są kredyty konsumpcyjne, przeznaczone do zaspokajania różnego rodzaju potrzeb, nawet bez konieczności podawania celu, na który przeznaczone mają zostać fundusze (sprawdź kredyt gotówkowy w totalmoney).

Kredyt przeznaczony na sfinansowanie zakupu lub budowy nieruchomości

Kredyt hipoteczny to najczęściej spotykana forma kredytu mieszkaniowego. Zabezpieczeniem jest wspomniana już hipoteka, ustanowiona na rzecz banku kredytującego realizację inwestycji budowlanej lub zakup nieruchomości.

Wśród kosztów kredytu hipotecznego uwzględnić należy nie tylko oprocentowanie, ale również prowizję bankową, koszty notarialne, koszt wpisu w księdze wieczystej w celu ustanowienia hipoteki, a także obligatoryjne ubezpieczenie pomostowe (płacone do czasu dokonania wpisu). Kredyt mieszkaniowy może posiadać także inne zabezpieczenie, choć jest to sytuacja rzadko spotykana. Ze względu na znaczne koszty nieruchomości kredyty hipoteczne cechują się długim okresem spłaty, koniecznością posiadania wkładu własnego oraz znacznie większą ilością formalności niż w przypadku kredytów konsumpcyjnych.

Kredyt gotówkowy i jego najważniejsze parametry

Kredyt gotówkowy różni się od kredytu hipotecznego przede wszystkim odmiennym przeznaczeniem. Może być on wykorzystany na sfinansowanie właściwie dowolnego zakupu, a nie tylko nieruchomości, jak w przypadku kredytu hipotecznego.

Kredyty gotówkowe mogą być udzielane przez banki na różne okresy czasu i na różną kwotę. W przypadku niewielkich pożyczek wymagania banku będą znacznie niższe niż w przypadku wyższych kwot. Konieczne jest posiadanie stałego źródła dochodu; w grę wchodzi nie tylko umowa o pracę, ale także umowa zlecenie, renta czy emerytura. Przed udzieleniem kredytu bank z pewnością sprawdzi również naszą historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej oraz Krajowym Rejestrze Długów. Pozostałe wymagania, w tym zdolność kredytowa, ustalane są indywidualnie podczas przygotowywania umowy kredytowej.

Podstawową różnicą między kredytem gotówkowym a hipotecznym jest odmienne przeznaczenie. Planując większe lub mniejsze zakupy, podróż czy remont, powinniśmy rozważyć kredyt gotówkowy. W przypadku zakupu lub budowy nieruchomości najkorzystniejsze będzie zaciągnięcie kredytu hipotecznego.

 

 

fot. mat. sponsora