19 lipca 2024

Decyzje Zjazdu Nadzwyczajnego ZHP Hufiec Hrubieszów

Dnia 06.04.2013 w siedzibie Komendy Hufca Hrubieszów odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Hrubieszów. W Zjeździe uczestniczył Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP hm Marcin Wolski.

Reklamy

W trakcie Zjazdu podjęto następujące decyzje:

– w związku z błędami formalnymi w ogłoszeniu zjazdu nie powiększono stanu liczbowego Komendy Hufca Hrubieszów,

Reklamy

– uzupełniono skład Komendy Hufca Hrubieszów,

– uzupełniono skład Komisji Rewizyjnej Hufca Hrubieszów

Reklamy

 

W imieniu całej społeczności harcerskiej i instruktorskiej składam serdeczne podziękowania 

Druhnom: hm Emilii Feliksiak, hm Zofii Kwiatkowskiej

Druhom: hm Janowi Żaczkowskiemu, phm Janowi Baryle, pwd Jarosławowi Demendeckiemu za pełne zaangażowania serce i poświęcony czas społeczności harcerskiej.

 

Mam nadzieję, że nadal będą Druhny i Druhowie wspierać nasze harcerskie działania.


Aktualny skład Komendy ZHP Hufiec Hrubieszów:

Komendant – phm Monika Wołos

Skarbnik hufca – pwd Aneta Zbirowska

Członek – phm Aurela Sułkowska (Skarbnik Harcerskiej Stanicy w Starosielu)

Członek – pwd Iwona Kudła – Najuch ( kształceniowiec)

Członek – ot. pwd Joanna Sobolewska (programowiec)

 

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej ZHP Hufiec Hrubieszów:

phm Teresa Portka

pwd Irmina Klamer

dh Justyna Świerczek

 

 

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj !

Komendant ZHP Hufiec Hrubieszów

phm Monika Wołos