13 czerwca 2024

Do Ameryki bez wiz

Mircze – Ruda

Reklamy

27 września 2008 r. odbył się rajd rowerowy „Do Ameryki bez wiz”. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda – Huta i Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie wzięli udział w 3 – dniowym rajdzie rowerowym Ruda-Huta – Ameryka – Ruda-Huta.

Wójt Gminy Mircze Lech Szopiński przywitał miłośników aktywnego odpoczynku na terenie Gminy Mircze ogniskiem zorganizowanym przez sołtysa miejscowości Ameryka Wiesława Rutkowskiego.

Reklamy

W imprezie brali udział funkcjonariusze Posterunku Policji w Mirczu, Strażnicy Straży Granicznej w Kryłowie oraz strażacy OSP z Mircza – za co serdecznie dziękujemy.

Uczestnicy rajdu otrzymali od Wójta Gminy Mircze dokument potwierdzający udział w rajdzie pn. „BEZWIZA”.

Reklamy

info i foto
UG Mircze

zdjęcia >>