18 kwietnia 2024

Dowódca ISAF w bazie Ghazni

W Polskim Kontyngencie Wojskowym w bazie Ghazni z roboczą wizytą przebywał Dowódca ISAF generał John R. Allen.

Głównym celem wizyty generała Allen’a było zapoznanie się z aktualną sytuacją w rejonie odpowiedzialności Polskich Sił Zadaniowych (PSZ) „White Eagle” oraz prowadzonymi przez wojska koalicyjne operacjami. W spotkaniu wzięli udział: Dowódca X zmiany PKW Afganistan gen. bryg. Piotr Błazeusz, jego zastępca płk Jan Rydz, zastępca dowódcy ds. koalicyjnych płk Thomas Purple oraz Dowódca XI zmiany gen. bryg. Bogdan Tworkowski i jego zastępcy: płk Wiesław Kałkowski i płk Troy Philips. Podczas spotkania Dowódca Międzynarodowych Sił Bezpieczeństwa Narodowego (International Security Assistance Force) zapoznał się ze strukturą kontyngentu, rezultatami kampanii zimowej, operacji luzowania na południu prowincji oraz zadaniami wykonywanymi przez polskich żołnierzy w prowincji Ghazni.

Generał Błazeusz zaznajomił gościa z sytuacją bezpieczeństwa w prowincji oraz przedstawił najistotniejsze zagrożenia z jakimi Polskie Siły Zadaniowe na co dzień spotykają się podczas działalności operacyjnej. Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego przekazał także wyniki i wnioski z kończącej się X zmiany. – Główny wysiłek skupiony był na realizacji zadań bojowych w ramach operacji zimowej, wycofania z południa Ghazni oraz realizacji zadań prowadzących do osiągania założonych celów procesu transition czyli stopniowego przekazywania odpowiedzialności. – podsumował gen. bryg. Piotr Błazeusz. Poruszył również temat związany ze szkoleniem ANSF (Afghan National Security Force), które przyczynia się do coraz większej samodzielności afgańskich mundurowych. Z kolei gen. bryg. Bogdan Tworkowski mówił o zadaniach stojących przed XI zmianą i o planach dalszego zaangażowania polskich żołnierzy.

Pobyt w Ghazni był także okazją do spotkania dowódców koalicji z dowódcami Afgańskich Sił Bezpieczeństwa prowincji: gen. bryg. Mohammad Dawood Shah Wafadar – dowódcą ANA (Afghan National Army), gen. bryg. Shayed Amir Shah – szefem NDS (National Directorate of Security) i gen. bryg. Zahid Zarawar – dowódcą policji. Uczestnicy rozmów nawiązali do sytuacji w Afganistanie oraz omówili zasady współdziałania na teatrze działań. Spotkanie było również okazją do wymiany poglądów, koordynacji przedsięwzięć oraz zacieśnienia współpracy i zapewnienia bezpieczeństwa dla obywateli Afganistanu. Na zakończenie spotkania afgańscy generałowie wyrazili swoje uznanie dla dotychczasowych efektów działań żołnierzy X zmiany, gdyż jak stwierdzili, skuteczność wspólnie prowadzonych zadań przyczyniła się do ustabilizowania sytuacji w prowincji.

Generał Allen zapoznał się również z funkcjonowaniem Brygadowego Centrum Operacji Taktycznych. Dowódca ISAF rozmawiał także z polskimi i amerykańskimi żołnierzami, gratulując im wiedzy i życząc sukcesów w dalszej służbie.

Dowódca Międzynarodowych Sił Bezpieczeństwa Narodowego był bardzo zadowolony z wizyty. Docenił wysiłek polskich żołnierzy włożony w odbudowę pokoju w Afganistanie, gdyż jak zauważył, Polska ma doświadczenia w tej dziedzinie. – Jestem dumny, że mogę służyć ramię w ramię z potomkami Kazimierza Pułaskiego i Tadeusza Kościuszko. – powiedział na zakończenie wizyty generał John R. Allen.

 

Tekst i zdjęcia: Jacek Thomas – sekcja informacyjno-prasowa, X zmiana PKW Afganistan