Dwójka: Ratujemy i uczymy ratować z Fundacją WOŚP

Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie objęta jest programem edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”, prowadzonym jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szkołach na terenie całej Polski.

Reklamy

 

Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” prowadzony jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szkołach na terenie całej Polski. Programem tym objęta jest również SP nr 2 w Hrubieszowie.

Polega on na prowadzeniu przez przeszkolonych nauczycieli zajęć z podstawowych czynności ratujących życie. Podczas zajęć uczniowie korzystają z podręcznika oraz fantomów otrzymanych od Fundacji WOŚP.

Uczniowie, którzy przystąpili do realizacji Programu uczą się oceny poziomu bezpieczeństwa, oceny przytomności i wzywania pomocy, zastosowania pozycji bocznej oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo ważne dla wyrobienia nawyków jest systematyczne powtarzanie takich ćwiczeń, dlatego uczniowie klasy 2a uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w zajęciach powtórkowych. Po zakończeniu zajęć dzieci otrzymały certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.

 

Opiekun Szkolnego Klubu Wiewiórka
przy SP nr 2 w Hrubieszowie: Katarzyna Beń

fot. SP nr 2