Dwójka: Rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz gimnazjum

Zespół Szkół Miejskich nr 2 w Hrubieszowie zawiadamia o utworzeniu klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017.

Reklamy

 

SZANOWNY RODZICU!

Jeśli chcesz, by Twoje dziecko uczyło się w dobrej szkole, by nabywało wiedzę na wysokim poziomie w przyjaznej atmosferze i poczuciu bezpieczeństwa

– ZAPISZ JE DO NASZEJ SZKOŁY!


Zapewniamy:

 • największą w mieście salę gimnastyczną (ścianka wspinaczkowa);
 • sale do gimnastyki korekcyjnej;
 • pokój zabaw dla dzieci młodszych;
 • sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne lub sprzęt multimedialny;
 • dwie pracownie komputerowe;
 • bibliotekę;
 • multimedialne centrum biblioteczne;
 • wyodrębnione miejsce projekcji prezentacji i filmów (małe kino);
 • stołówkę szkolną (pełny obiad 2-daniowy – 2,90 zł);
 • dwie świetlice szkolne (osobna dla dzieci młodszych);
 • bardzo dobrze zaopatrzony sklepik szkolny;
 • pełny monitoring wewnątrz i na zewnątrz szkoły;
 • możliwość kontynuowania od klasy 4 nauki w klasie sportowej;
 • zajęcia logopedyczne;
 • fachowe zajęcia dla dyslektyków (certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji);
 • szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych;
 • bezpieczny plac zabaw;
 • wszystkie zajęcia w godzinach przedpołudniowych (dostosowanych do potrzeb rodziców);


Priorytetami naszej szkoły są:

 • bezpieczeństwo dziecka;
 • troska o harmonijny rozwój umysłowy i fizyczny;
 • stałe doskonalenie kadry pedagogicznej;
 • udzielanie wsparcia rodzicom w procesie wychowania dziecka;
 • otwartość na współpracę ze środowiskiem;
 • dyspozycyjność, solidność i fachowość.


Kontakt:

tel. 84 697 29 63  

email: zsm2hrub@op.pl