15 kwietnia 2024

Działalność Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2021

Radni miejscy jednogłośnie przyjęli przedstawione im sprawozdanie z działalności Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2021.

Stan zatrudnienia na koniec 2021 roku wynosił 13 osób, w tym:
– dyrektor – 1 etat,
– główny księgowy – 1 etat,
– podinspektor ds. administracji – 1 etat,
– menadżer sportu – 1 etat
– pracownik gospodarczy, sprzątaczki i obsługa baru – 9 etatów

W 2021 roku Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa powołana do wykonywania zadań Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie kultury fizycznej i sportu administrował i zarządzał terenami sportowo – rekreacyjnymi z halą sportową, barem, stadionem, boiskami trawiastymi treningowymi oraz płytą główną, boiskami asfaltowymi, terenami zielonymi, parkiem miejskim, z parkiem linowym, ścianką wspinaczkową, skate parkiem o łącznej powierzchni 14,72 ha.

Planowano wydatki na 2021 r. w kwocie 1.291.819,00 zł, przy wykonaniu 1.286.787,44 zł, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 13 etatów wydatkowano kwotę 807.953,21 zł co stanowi 99,43 % wykonania planu finansowego w tym; wypłacono dwie nagrody jubileuszowe za 30 i 35 lat pracy – 15.138.00 zł, wynagrodzenie umowa zlecenie na kwotę 10.674,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań statutowych poniesione na utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych oraz organizację imprez sportowych wydatkowano kwotę 475.334,23 zł co stanowi 99,92% wykonania rocznego planu finansowego.

3. Wydatki – świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatkowano kwotę 3.500,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu finansowego.

­

Więcej w: