5 marca 2024

Dzień rodzicielstwa zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie w związku z obchodzonym w dniu 30 maja 2008 r. Dniem Rodzicielstwa Zastępczego serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z powiatu hrubieszowskiego na część oficjalną uroczystości połączoną z zasadzeniem dębu symbolizującego siłę rodzin zastępczych.

Reklamy

Uroczystość odbędzie się 30 maja br. o godzinie 8.00 w Parku „Solidarności” w Hrubieszowie.

Jako Powiatowe Centrum jesteśmy uczestnikami Lubelskiej Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Naszą intencją jest rozpropagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz podkreślenie potrzeby tworzenia rodzin zastępczych. Chcemy, aby mieszkańcy naszego regionu mogli na co dzień spotykać się z namacalnym znakiem obecności rodzin zastępczych w naszym społeczeństwie, jakim będzie drzewo oznaczone tabliczką z napisem „Drzewo rodzin zastępczych. 30.05.2008 r.”.

Reklamy

W powiecie hrubieszowskim wychowuje się obecnie w 80 rodzinach zastępczych 107 dzieci osieroconych lub pozbawionych właściwej opieki rodziców naturalnych. Pragniemy umożliwić tym dzieciom i ich opiekunom pełniącym trudną rolę wychowawczą poznanie się, integrację i wymianę doświadczeń.

Aby osiągnąć ten cel organizujemy w dniu 30 maja br. całodniowy wyjazd dzieci i rodziców z rodzin zastępczych do Krasnobrodu.

Do udziału w naszych uroczystościach zapraszamy także osoby zainteresowane podjęciem funkcji rodziny zastępczej.

W imieniu organizatorów
Zofia Radziejewska
Dyrektor PCPR w Hrubieszowie