Dzień Strażaka

24 maja 2007 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie odbyły się tradycyjne obchody Dnia Strażaka, w których uczestniczyli również przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, innych służb mundurowych, stowarzyszeń i organizacji oraz emeryci i renciści pożarnictwa.

Reklamy

Program uroczystości objął:
– mszę św. w intencji strażackiej braci odprawioną w kościele pw. Ducha Świętego przez proboszcza Wiktora Kozińskiego,
– uroczystą Akademię,
– wręczenie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych,
– wystąpienia okolicznościowe,
oraz przygotowany dla zaproszonych gości poczęstunek.

Na liście zaproszonych gości znależli się m. in. : Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele senatora J. Hruścikowskiego, Starosta Hrubieszowski, Burmistrz Miasta, Ksiądz Proboszcz Parafii pw. „Ducha Świętego”, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Straży Miejskiej, Wójtowie gmin z terenu powiatu, Dyrektor Zakładu Karnego, Komendanci jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, Emeryci i renciści pożarnictwa, Dyrektor ZT ZOSP w Zamościu, Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Hrubieszowski.

Reklamy

Lubelskiemu Komendantowi PSP meldunek złożył st. kpt. Piotr Kierepka. Po otwarciu Akademii i przywitaniu gości nastąpiło wystąpienie Komendanta Powiatowego PSP – mł. bryg. mgr inż. Marka Kołodzieja.

Asp. sztab. Marek Olucha odczytał rozkazy personalne o nadaniu wyższych stopni służbowych.
Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał stopień młodszego ogniomistrza: st.sekc. Anecie Sałędze i st.sekc. Rafałowi Zdunkowi.

Odznaczeni Brązowym medalem za „zasługi dla pożarnictwa” zostali:
– mł.kpt. Paweł Chromiec
– asp. Marcin Koniec
– asp. Łukasz Kucy
– redakcja portalu lubiehrubie.pl w osobie red. naczelnego Macieja Łyko

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy złożył podziękowania osobom i instytucjom, które dofinansowały zakup podwozia pod średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Tekst:
Asp. Piotr Sendecki

Od redakcji:
Dziękujemy hrubieszowskiej Straży Pożarnej za zauważenie naszej pracy i jej docenienie strażackim odznaczeniem. Dziękujemy również za stałą dobrą współpracę w zakresie współredagowania materiałów dotyczących zagrożeń pożarowych i przeciwdziałania im.
Strażakom w dniu ich święta życzymy zaś jak najmniejszej liczby alarmów i wyjazdów do akcji!!!
(mac)

zobacz zdjęcia >>