12 kwietnia 2024

Dzień z kulturą Ukrainy w Gimnazjum nr 2 w Hrubieszowie

HrubieszówHrubieszów

Dnia 26 maja 2010 roku w Gimnazjum nr 2 odbył się Dzień Ukraiński. Był on inny niż zwykle, ponieważ uczestniczyli w nim goście z Ośrodka Twórczości Uczniowskiej w Rawie Ruskiej, którzy zaprezentowali swój bardzo bogaty program artystyczny: śpiew, taniec, prace plastyczne.

Organizatorem spotkania był Klub Europejski i Samorząd Uczniowski pod opieką pani Beaty Caboń i pana Marcina Mroza. Dekorację wykonała sekcja dekoratorska SU pod opieką pani Agnieszki Ślażyńskiej, konkurs wiedzy o Ukrainie zorganizowały panie – Agnieszka Mróz i Anna Budzyńska.

Program spotkania obejmował:

10.00 – powitanie gości i poczęstunek przygotowany przez uczniów klasy IIA
11.00 – 13.00 – pokaz prezentacji multimedialnej w wykonaniu Kacpra Szeweńko – wręczenie nagród zwycięzcom konkursu wiedzy o Ukrainie:

I miejsce – klasa IIIC (Paulina Roch, Katarzyna Borowska, Magdalena Bubiełło)
II miejsce – klasa IIIA (Rafał Woźniak, Mateusz Frączek, Patryk Prokopowicz), klasa IIIB (Magda Jabłońska, Monika Czyrw, Martyna Boniewska), klasa IIA (Szymon Pawłowicz, Józefina Irek, Paulina Szczepańska)
III miejsce – klasa IIB (Karol Opała, Jakub Mielniczuk, Krzysztof Naja)

i konkursu plastycznego na najciekawszą pocztówkę z Ukrainy:
I miejsce – klasa IIA
II miejsce – klasa IIIA
III miejsce – klasa IIB

– program artystyczny w wykonaniu gości
13.00 – 14.00 – obiad
14.00 – 15.00 – zwiedzanie wystawy „Troja – sen”
15.00 – 17.00 – wycieczka do Masłomęcza: zwiedzanie chaty gockiej, pokaz wykonania ozdób i garnków z gliny, występ bojów gockich.

Spotkanie zakończyło się śpiewem polskich i ukraińskich piosenek przy ognisku. Wszyscy bawili się doskonale i z niecierpliwością czekają na następne spotkania (nasza szkoła podpisała umowę o współpracy z Ośrodkiem Twórczości Uczniowskiej w Rawie Ruskiej).

Ze strony Wikipedia

Rawa Ruska

– miasto na Ukrainie, na Roztoczu Wschodnim, nad Ratą, w obwodzie lwowskim, w rejonie żółkiewskim, przy granicy z Polską.Do 1945 miasto znajdowało się w granicach Polski, w województwie lwowskim, siedziba powiatu rawskiego.

Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z roku 1455, kiedy to książę bełski i mazowiecki Władysław I założył miasto przenosząc na nią nazwę ze swojej rodowej posiadłości na Mazowszu. Miasto rozwinęło się na szlaku handlowym między Lublinem i Lwowem przy przeprawie przez Ratę. Stanowiła własność: w XVII w. Trzcińskich h. Ślepowron, na początku XVIII w. we wspólnym posiadaniu trzech rodzin: Głogowskich, Suchodolskich i Boguszów. W połowie XVIII w posiadaniu Rzeczyckich, w roku 1791 właścicielem miasta został Franciszek Głogowski, z kolei w roku 1808 miasto przeszło w posiadanie Jabłonowskich. Rawa Była również w posiadaniu Trzcińskich i Adama Sapiehy.

Według podania w roku 1509 oddziały Bogdana, wojewody wołoskiego, sprawiły wielkie spustoszenie w miasteczku. Z kolei w metryce koronnej znajduje się przywilej z roku 1622 na organizację w mieście jarmarków. W 1672 roku pod miastem wojska polskie dowodzone przez Atanazego Miączyńskiego rozbiły czambuły tatarskie i uwolniły kilkaset osób wziętych do jasyru. Między 10 i 13 sierpnia 1698 miejsce zawarcia sojuszu wojskowego między Piotrem I Wielkim a Augustem II Mocnym, przeciwko Szwecji. Kilkanaście lat później miasto stało się ponownie świadkiem rozmów tym razem między konfederatami tarnogrodzkimi a stronnikami króla, które doprowadziły do podpisania zawieszenia broni.

W latach 1772-1918 w zaborze austriackim, pełniło rolę siedziby cyrkułu (siedziby powiatu). W r. 1880 Rawa liczyła ok. 10,5 tys. mieszkańców, z czego 37,3% stanowili Żydzi, 34,6% Polacy, 20,8% Niemcy i 7,0% Rusini. Szybszy rozwój miasta zapewniło doprowadzenie do miasta w 1857 kolei z Jarosławia, w roku następnym przedłużonej do Sokala. W późniejszym rozwinął się regionalny węzeł kolejowy – wybudowano połączenie ze Lwowem przez Żółkiew, natomiast w latach 1915-1916 wybudowano połączenie kolejowe Rawa Ruska – Zawada – Rejowiec. Linia pełniła pierwotnie rolę strategiczną, ale w okresie międzywojennym stała się główną linią łączącą Warszawę ze Lwowem. Dzięki wybudowaniu linii kolejowej rozwinęło się szereg mniejszych zakładów przemysłowych m.in. cegielnia).

12 grudnia 1887 w Rawie Ruskiej urodził się Olgierd Górka – polski historyk, publicysta, działacz polityczny i dyplomata.

W okresie międzywojennym w granicach Polski, w województwie lwowskim, siedziba powiatu. W 1924 roku, firma belgijska zbudowała pierwszy, większy zakład przemysłowy – nasycalnię podkładów kolejowych na Smalisze. Działający do dziś zakład, należy do grona największych przedsiębiorstw chemicznej obróbki drewna na Ukrainie. W mieście działała Centralna Szkoła Straży Granicznej. Jak podaje Skorowidz Miejscowości RP w 1921 roku miasto liczyło ok. 9 tys. mieszkańców (Polacy ok. 42%, Żydzi ok. 42%, Ukraińcy ok. 14%). W 1938 roku miasto liczyło 12 tys. mieszkańców, z czego około 56% stanowili Żydzi.

14 września 1939 miasto zajęły wojska niemieckie, pod koniec września w wyniku wcześniejszych ustaleń (Pakt Ribbentrop-Mołotow) znalazło się pod okupacją sowiecką. Wraz z całą Polską południowo-wschodnią jednostronnie włączone do Ukraińskiej SRR. W latach 1941-1944 pod okupacją niemiecką, w mieście istniało getto i wymordowana została żydowska ludność miasta. W mieście działał również obóz dla sowieckich jeńców, w którym zginęło około 24 tys. ludzi. Istniał również obóz karny dla francuskich i belgijskich uczestników ruchu oporu oraz jeńców wojskowych. Z więzionych około 25 tys. osób ocalało 6 tys. pozostali przy życiu więźniowie utworzyli działające we Francji stowarzyszenie Ceux de Rawa Ruska – Union Nationale des Deportes.Zdobyta 20 lipca 1944 przez wojska radzieckie 1 Frontu Ukraińskiego.

Układy międzynarodowe w 1945 (Jałta, Poczdam) przyznały siedem województw wschodniej Polski, w tym Roztocze Południowe Związkowi Radzieckiemu. Przesiedlenie znacznej części, pozostałej jeszcze w mieście, ludności polskiej. W latach 70. powstał wielki kompleks szkół w centrum miasta, nastapił prężny rozwój szkolnictwa średniego i zawodowego. W mieście działały liczne ośrodki kultury (biblioteka, kino, teatr amatorski), rozbudowana została infrastruktura miejska (ośrodki zdrowia, szpital, sklepy), zbudowane nowe zakłady pracy. Od 1991 wchodzi w skład niepodległej Ukrainy. W roku 1991 nastąpiło otwarcie drogowego przejścia granicznego Hrebenne-Rawa Ruska, zaś w 1996 – kolejowego przejścia granicznego. 8 lutego 1997 roku w Lubaczowie podpisano umowę o współpracy pomiędzy Lubaczowem a Rawą Ruską. Przedmiotem umowy jest współpraca w dziedzinie kultury, oświaty i sportu, ochrony środowiska, zdrowia i innych dziedzin. Przewidziano zacieśnienie związków pomiędzy organizacjami społecznymi i młodzieżowymi, a także współpracę gospodarczą. W 2002 roku rada miejska Rawy Ruskiej, przy udziale francuskiego stowarzyszenia Ceux de Rawa Ruska odnowiła cmentarz jeńców francuskich.

Na podstawie info G.2 i encykl. Wikipedia
Opracował – mak

Zdjęcia »