13 kwietnia 2024

e – Obywatel

Gmina Mircze została zakwalifikowana do realizacji projektu wyłonionego w ramach konkursu nr 1/POKL/8.1.1/2008 pt. „e – Obywatel. Program Szkoleń dla mieszkańców powiatu hrubieszowskiego”.

Projekt będzie polegał na szkoleniu 48 osób powyżej 50 roku życia zamieszkałych lub zatrudnionych w powiecie hrubieszowskim z własnej inicjatywy zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji zawodowych.

info:
Gmina mircze