21 kwietnia 2024

Egzamin ósmoklasisty – jak poszło uczniom z Hrubieszowszczyzny

Niestety, średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w powiecie hrubieszowskim są niższe, niż średni wynik województwa lubelskiego.

Ósmoklasiści pisali egzamin w połowie czerwca. Średni wynik województwa lubelskiego dla poszczególnych przedmiotów przedstawia się następująco: j. polski – 60%, matematyka – 46%, j. angielski – 52 %.

Wyniki w powiecie hrubieszowskim wyglądają kolejno: język polski 53%, matematyka 38%, język angielski 43%.

Język polski w regionie byłego województwa zamojskiego najlepiej zdali uczniowie z powiatu biłgorajskiego (średni wynik to 61 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się powiat tomaszowski – 58%., zamojski – 57% i hrubieszowski –53%.

Podobnie było w przypadku matematyki. I tu najwyżej plasuje się powiat biłgorajski – 46%. Uczniowie z  powiatu tomaszowskiego i zamojskiego osiągnęli wynik na poziomie 42%, a hrubieszowskiego – 38%.

Jeśli chodzi o język angielski to ponownie na pierwszym miejscu są uczniowie powiatu biłgorajskiego – 50%., a dalej tomaszowskiego i zamojskiego – 46%. Najsłabiej wypadli ósmoklasiści w powiecie hrubieszowskim – 43%.

Poniżej przedstawiamy średnie wyniki uczniów w gminach powiatu hrubieszowskiego:

Dołhobyczów – język polski 48%, matematyka 33%, język angielski 46%

Horodło – język polski 47%, matematyka 36%, język angielski 42%

Mircze – język polski 54%, matematyka 41%, język angielski 32%

Trzeszczany – język polski 45%, matematyka 33%, język angielski 34%

Uchanie – język polski 54%, matematyka 29%, język angielski 35%

Werbkowice – język polski 49%, matematyka 36%, język angielski 42%

Hrubieszów – język polski 56%, matematyka 40%, język angielski 46%

Szkoła Podstawowa nr 1 – język polski 55%, matematyka 43%, język angielski 56%

Szkoła Podstawowa nr 2 – język polski 62%, matematyka 38%, język angielski 52%

Szkoła Podstawowa nr 3 – język polski 58%, matematyka 40%, język angielski 43%.