19 czerwca 2024

Eugeniusz Paczała odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta

27 sierpnia 2014 r, na wniosek radnych z klubu „W Jedności Siła”, zwołana została Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta. Jej celem było głosowanie nad odwołaniem Eugeniusza Paczały z funkcji przewodniczącego Rady Miasta.

Reklamy

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Przewagą 12 głosów zdecydowano, że Eugeniusz Paczała zostaje odwołany z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. Przeciw tej decyzji głosowało 2 radnych. Eugeniusz Paczała po odniesieniu się do stawianych mu zarzutów, opuścił salę konferencyjną i nie był obecny na głosowaniu.

 

Uzasadnienie wniosku o odwołanie Eugeniusza Paczały ze stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta Hrubieszowa

Reklamy

Przewodniczący Rady Miasta Pan Eugeniusz Paczała, już wiele miesięcy temu stracił zaufanie u większości składu rady. Jednak ze względu na zbliżające się wybory samorządowe i tym samym koniec kadencji obecnej Rady, postanowiono nie wzniecać następnego niepokoju w naszym mieście. Sytuacja zmieniła się, gdy na jaw wyszła sprawa pozwu burmistrza miasta do Sądu Pracy zaskarżająca Uchwałę Rady Miasta z dnia 16.07.2013 r o zmniejszeniu jego zarobków a zatwierdzoną pod względem prawnym przez Wojewodę Lubelskiego. Rada Miasta nie została poinformowana o sprawie, zaś wiedzę o niej uzyskiwała na podstawie krążących pogłosek. 

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 6 sierpnia 2014 pan przewodniczący na wyraźne pytanie radnych, stwierdził, że nie posiada jakiejkolwiek wiedzy w tej sprawie. (taką samą niewiedzę, podczas nieobecności burmistrza na wspomnianej sesji, deklarowali jego zastępca Paweł Perelmuter oraz sekretarz miasta Czesław Podgórki). Zaś 13.08.2014 r. w „Tygodniku Zamojskim” ukazał się artykuł zatytułowany „Garaj dał sobie podwyżkę”, w którym między innymi napisano, że pozew został złożony w styczniu 2014 r., a wyrok wydano 26.02.2014r. Do dnia dzisiejszego odbyło się wiele posiedzeń Rady Miasta (sesji, komisji, spotkań informacyjnych). Rada Miasta przez ten czas (około pół roku) nie została poinformowana o tym fakcie. 

Reklamy

Radni klubu „W jedności siła” uważają, że ukrywanie tej informacji przez p. Burmistrza Garaja uwłacza wszelkim normom prawnym, społecznym i etycznym. W najbliższych dniach zostanie złożony pozew o stwierdzenie nieważności prawomocnego wyroku. Klub „ W Jedności siła” z braku dowodów nie zarzuca Panu Przewodniczącemu ukrywania posiadanej wiedzy w sprawie, a jedynie brak reakcji na nią co jednoznacznie udowadnia zgodę na lekceważące i instrumentalne traktowanie jego a w konsekwencji całej Rady Miasta i mieszkańców przez Pana Burmistrza. Mając na względzie powyższe, wnioskodawcy uważają, że Pan Paczała utracił wiarygodność i zaufanie potrzebne do sprawowanie funkcji Przewodniczącego Rady Miasta i wnioskują o jego odwołanie.