14 czerwca 2024

Fotoreportaż z prac wykonywanych przy obwodnicy Hrubieszowa w marcu i kwietniu

Dokumentacja fotograficzna wykonawcy z prac wykonywanych przy obwodnicy Hrubieszowa w marcu i kwietniu 2014 w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa.

Reklamy

 


Zdjęcia:

Dokumentacja fotograficzna z prac wykonywanych od 15 do 31 marca 2014r. »

Dokumentacja fotograficzna z prac wykonywanych od 1 do 15 kwietnia 2014r. »

 

 

O projekcie

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa
IV.1 Infrastruktura drogowa

Porozumienie w sprawie dofinansowania projektu Nr POPW.04.01.00-06-008/10-00 z dnia 27 grudnia 2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa.

Wartość całkowita projektu: 179 014 077,44 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 96 951 000,00 PLN

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Roboty budowlane

Podpisanie umowy: 21.07.2011
Przekazanie placu budowy: 05.08.2011
Termin rozpoczęcia robót: 17.08.2011
Planowany termin zakończenia robót: maj 2014

 

Na zdjęciu – Wykonywanie drogi dojazdowej.