19 kwietnia 2024

Goście ze szkół unijnych

W dniach 4 – 8 lutego 2008 r. Szkołę Podstawową im. Króla Władysława Jagiełły w Horodle odwiedzili partnerzy ze szkół unijnych.

Dnia 5 lutego odbyło się oficjalne powitanie gości zagranicznych. W uroczystościach uczestniczyli: Wójt Gminy Horodło Krzysztof Bożek, komendant Placówki Straży Granicznej w Horodle por. Dariusz Łopocki, dyrektor Domu Kultury w Horodle Józef Krzywiński, przewodniczący Rad Rodziców szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Horodle; Dariusz Plicner, Janusz Grabowski, Barbara Sagadyn, kierownik Biblioteki Publicznej w Horodle Bolesława Sadowska oraz uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem unijnym. Uczniowie zaprezentowali szkolne osiągnięcia w zakresie realizowanego projektu, scenki historyczne związane z osobą patrona szkoły oraz swoje umiejętności wokalne i taneczne. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe certyfikaty i prezenty przygotowane przez uczniów.

Następnie partnerzy mieli możliwość obejrzenia szkoły, izby pamięci, które wywarły na nich bardzo miłe wrażenie.

W godzinach popołudniowych odbył się bal maskowy. Wszyscy uczestnicy balu wystąpili w strojach karnawałowych. Podczas zabawy został przeprowadzony konkurs na najciekawsze i własnoręcznie wykonane przebrania oraz wystawiona została sztuka w języku rosyjskim pt. „Czerwony Kapturek”.

Następnego dnia tj.6 lutego goście spotkali się z młodzieżą szkolną.
Później uczestniczyli w Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej.

W godzinach popołudniowych złożyli wizytę w Urzędzie Gminy w Horodle. W czasie wizyty goście żywo interesowali się naszą gminą, jej życiem codziennym i problemami. Gospodarze przyjęli gości bardzo serdecznie. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty pobytu oraz gadżety promujące Gminę.

Później goście zwiedzili Placówkę Straży Granicznej w Horodle. Poznali funkcje i zadania funkcjonariuszy straży granicznej. Obejrzeli izbę tradycji oraz sprzęt będący na wyposażeniu placówki. Swój pobyt potwierdzili wpisem do księgi pamiątkowej. Funkcjonariusze zorganizowali pokaz działań prowadzonych podczas nielegalnego przekroczenia granicy.

Następnie swoje umiejętności ratowniczo-medyczne zaprezentowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Horodle.

W godzinach wieczornych partnerzy ustalali dalsze kierunki współpracy oraz terminy realizacji zaplanowanych zadań.

Trzeciego dnia przedstawiciele szkół zaprzyjaźnionych zwiedzili Zamość i złożyli wizytę w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Zamościu. Gości interesował polski system edukacyjny, sposoby przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych oraz uzyskania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego.

Wizyta partnerska zakończyła się przejażdżką konną po Horodle i ogniskiem. W nocy z 7 na 8 lutego pożegnaliśmy naszych gości.

Opracowała Elżbieta Kuczyńska

zobacz zdjęcia >>