Gościnnie w Powiecie Tatrzańskim

Przedstawicielki władz Powiatu Hrubieszowskiego uczestniczyły w uroczystościach jubileuszowych 20-lecia Powiatu Tatrzańskiego.

Reklamy

 

Powiat Tatrzański liczy już 20 lat. Z tej okazji 13 listopada, w Zakopanem odbyły się uroczystości związane z Jubileuszem. Na zaproszenie organizatorów uczestniczyła w nich Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk oraz  Członek Zarządu Marcelina Pogódz-Kukiełka.

Starosta Hrubieszowski w swoim przemówieniu gratulowała włodarzom Powiatu Tatrzańskiego dotychczasowych osiągnięć i życzyła wytrwałości w realizowaniu nowych przedsięwzięć, satysfakcji z pełnionej służby oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W 2004 r. roku podpisaliśmy umowę partnerską o współpracy pomiędzy Powiatem Hrubieszowskim a Powiatem Tatrzańskim, której celem jest m.in. umacnianie tożsamości regionalnej mieszkańców oraz promocja kulturalna i turystyczna naszych regionów.

„Wyrażam nadzieję, że dalsza współpraca  i wymiana doświadczeń przyniesie wiele korzyści dla naszych zaprzyjaźnionych powiatów” –  podsumowała Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk kończąc przemówienie.

 

info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie