14 kwietnia 2024

HDK: XXXVII Plener Malarski w Cieszanowie

W dniach 24 – 30 lipca 2015 r. Hrubieszowski Dom Kultury zorganizował XXXVII Plener Malarski w Cieszanowie – warsztaty artystyczne dla instruktorów, ośrodków kultury, nauczycieli sztuki oraz plastyków. Efekty pracy artystycznej można podziwiać w Małej Galerii HDK.


W plenerze uczestniczyli: Katarzyna Kamińska – Lublin, Małgorzata Czuj – Łabunie, Barbara Kalinowska – Żarnów, Renata Marangon-Siewierska – Lublin, Artur Łukasiewicz – Hrubieszów, Tadeusz Bury – Lublin, Sylwester Kowalik – Lublin, Elżbiet Swatek – Werbkowice, Alfred Przybysz – Hrubieszów, Andrzej Marut – Hrubieszów.

Celami pleneru były: doskonalenie warsztatu malarskiego, wymiana doświadczeń, stworzenie sprzyjających warunków do pracy twórczej, integracja środowisk twórczych.

Plener zrealizowano dzięki środkom finansowym pozyskanym z Gminy Miejskiej Hrubieszów, Powiat Hrubieszowski, Hrubieszowskiego Domu Kultury, dopłaty uczestników pleneru  oraz gościnności Pana Jana  Ważnego właściciela Zajazdu Ja-Wa  w Cieszanowie .

Uczestnicy pleneru  zmierzyli  się z tematem niepowtarzalnego piękna krajobrazu cieszanowskiego. Twórcy  poznali szlaki turystyczne czyniąc wiele szkiców  i  fotografii.

Podczas pleneru powstało ponad 35  prac  wykonanych techniką olejną i akrylową oraz wiele grafik rysunków i szkiców.

Prace powstałe na XXXVII Plenerze Malarskim prezentowane są w czasie cyklicznej imprezie Jesień Plastyczna w Hrubieszowskim Domu Kultury.