Hrubieszów: 23 tys. na otwarcie działalności gospodarczej i bezpłatne szkolenia

Zapraszamy do skorzystania z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. oraz bezpłatnych szkoleń językowych.

Reklamy

 

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza osoby 30+, które należą, co najmniej dojednej z poniżej wymienionych grup:

– rolnicy, do 2 ha przeliczeniowych

– bierni zawodowo ( w tym rolnicy, renciści)

– bezrobotni (zarejestrowani i niezarejestrowani w PUP)

– osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ( niepracujące)

– osoby 50+ (niepracujące)

Wszystkie osoby wezmą udział w szkoleniu„ABC przedsiębiorczości” i otrzymają bezzwrotna dotację 23 000 zł oraz wsparcie pomostowe zapewniające opłacenie składki ZUS i bieżących opłat.

 

***

 

SAAK zaprasza również osoby 25+, na bezpłatne szkolenia językowe:

– język angielski ( 240 godz.) + komputery (120 godz.)

– język niemiecki ( 240 godz.) + komputery (120 godz.)

Poziomy szkoleniowe A1 i A2.

Każda grupa szkoleniowa to 12 osób.

Mile widziane:

kobiety, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby 50+.

 

 

Kontakt:

SAAK, ul. 3 Maj 37, Hrubieszów

Tel. 84 696 48 80

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!