Hrubieszów: 5 lat „Gotanii” – podsumowanie

Gotania okazała się sukcesem promocyjnym regionu. Dzięki szwajcarskim funduszom powstały nowe firmy, ciekawe pomysły i atrakcje turystyczne. 5 lat wspólnych działań podejmowanych przez 10 samorządów podsumowano podczas dwudniowej konferencji w Hrubieszowie pod hasłem „Gotania wczoraj – dziś – jutro”, która zakończyła się w piątek 15 lipca.

Reklamy


Gmina Miejska Hrubieszów i partnerzy z projektu „Od wizji – do nowoczesnego zarządzania podregionem GOTANIA” przedstawili wszystkie dokonania w liczbach i na zdjęciach. Każdy prezentował też materiały promocyjne na swoich stoiskach. Poza liderem w realizację projektu były zaangażowane gminy: Dołhobyczów, Hrubieszów, Komarów-Osada, Mircze, Trzeszczany, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Uchanie i Werbkowice oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny. 

Podczas konferencji jej uczestnicy rozmawiali, m.in. o tym jak wykorzystać zasoby lokalne i co zrobić, by oparta na Gotanii turystyka historyczna i kulturowa mogła się rozwijać. Goście odwiedzili skansen „Wioska Gotów” w Masłomęczu i Zagrodę Wandalską w Kotorowie oraz park linowy w Hrubieszowie, który również powstał dzięki środkom ze Szwajcarii. Były także prezentacje grup rekonstrukcyjnych i koncerty Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej oraz Teatru Młyn. 

Dzięki realizacji projektu uczestniczące w nim gminy otrzymały dotacje dla organizacji pozarządowych i osób, które chciały rozpocząć działalność gospodarczą, a także na szkolenia dla mieszkańców, doradztwo dla młodzieży, oznakowanie obszaru Gotanii, organizację festiwali kultury antycznej, promocję na targach i wizyty studyjne oraz tworzenie i rozwój infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. 

Wsparcie w postaci 52 dotacji otrzymało 35 organizacji pozarządowych, które aktywizują mieszkańców, integrują społeczności lokalne i promują markę Gotania. Ponadto współpracują przy organizacji lokalnych imprez i uroczystości, poszerzają zakres działalności i jednocześnie zwiększając zatrudnienie. 

Ponadto 88 dotacji przeznaczono na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dzięki temu zmniejszyło się bezrobocie, ponieważ ponad 31 procent osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo utworzyło miejsce pracy, a mieszkańcy i turyści korzystają z różnych usług świadczonych przez nowo powstałe podmioty gospodarcze.

Na terenie każdej z gmin, biorącej udział w projekcie stanęło 25 witaczy tworzących spójny system informacji turystycznej Gotanii. Zorganizowano również cztery edycje Międzynarodowego Festiwalu Kultury Antycznej Gotania, w których wzięło udział ponad 17 tysięcy osób oraz 41 grup rekonstrukcyjnych z kraju i zagranicy. 

Gotania była też promowana na Międzynarodowych Targach Turystycznych i wizytach studyjnych w Szwajcarii. Charakterystyczne stoiska na wzór chaty gockiej otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia. M.in. pierwsze miejsce na targach w Płocku, Gdańsku, Krakowie i w Kielcach, a w 6 wizytach studyjnych do Szwajcarii uczestniczyło 80 osób. 

Dzięki środkom z projektu na terenie 10 gmin powstało także 10 atrakcji podregionu Gotania. To na przykład park linowy, obserwatorium astronomiczne z planetarium, szlak turystyczny z elementami małej architektury, place zabaw, siłownie zewnętrzne i wewnętrzne oraz wiele innych miejsc do integracyjnych spotkań mieszkańców i turystów.

W rezultacie od 2011 do grudnia 2015 roku liczba noclegów wzrosła o ponad 61 procent, a liczba turystów odwiedzających podregion o ponad 57 procent. To przełożyło się na zwiększenie dochodów podmiotów działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej oraz rozwój bazy noclegowej o 127 miejsc, które powstały dzięki dotacjom ze SPPW, przy zakładanych 50. Poza projektem w dwóch nowo otwartych hotelach powstało kolejnych 99 miejsc, a to oznacza, że łącznie baza noclegowa zwiększyła się o 226 miejsc. 

Opierając się na na przyjętym w 2009 roku planie rozwoju Gotanii każda z gmin planuje w najbliższych latach tworzenie nowych atrakcji oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej.


źródło: ias24.eu

(fot. UM w Hrubieszowie)


***


Zobacz też:

Gotania wczoraj – dziś – jutro – konferencja prasowa Wideo

Hrubieszów: Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania – trwa konferencja podsumowująca projekt Foto