15 lipca 2024

Hrubieszów: 74. rocznica bitwy pod Arnhem

W dniu 17 września 1944 roku rozpoczęła się wielka operacja desantowa wojsk sprzymierzonych, w tym żołnierzy Wojska Polskiego. Brała w niej udział 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa dowodzona przez gen. Stanisława Sosabowskiego.

Reklamy

 

Operacja ta odbyła się w Holandii, w miejscowości Arnhem, a kryptonimem operacji był „Market-Garden”. Trzeba nadmienić, że tymi spadochroniarzami byli żołnierze 2 Korpusu Wojska Polskiego, którzy przeszli szlak bojowy z gen. Władysławem Andersem. Dopiero w Aleksandrii zostali rozdzieleni, przetransportowani do Szkocji i tam wstąpili do 1 SBS.

Dwóch żołnierzy jest związanych z naszą Hrubieszowską Ziemią. Jeden pochodził z Uchań, drugi urodził się i mieszkał we Włodzimierzu Wołyńskim. Powrócił do Polski 11 czerwca 1948 roku, na niej pozostał do końca swego życia i tutaj zmarł 24 grudnia 2005 r. w Hrubieszowie. Pochowany na cmentarzu parafialnym. Był to ppor. Mieczysław Pińkowski.

Reklamy

Postaram się jak najszybciej ustalić nazwisko pierwszego oraz opisać ich historię.

Ppor. Mieczysław Pińkowski był Sybirakiem, należał do stowarzyszenia Sybiraków, niedawno obchodzono święto.

Reklamy

Spadochroniarze rezerwiści, którzy służyli w 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno – Desantowej, dzisiejszej 6 Brygadzie Desantowo – Szturmowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego, złożyli kwiaty na grobie ppor. Mieczysława Pińkowskiego.

Na naszej Hrubieszowskiej Ziemi spoczywa dziesięciu ŻOŁNIERZY 2 KORPUSU WOJSKA POLSKIEGO, dwóch oczekuje na odszukanie i uzupełnienie dokumentacji, trzech jest pochowanych na Cmentarzu MONTE CASSINO, razem 15-stu.

Wszyscy zostaną upamiętnieni w najbliższym czasie, jako Bohaterzy Narodowi. Jest to największa grupa Żołnierzy od Przemyśla po Białystok.

CHWAŁA BOHATEROM!

 

Mieczysław Zapała

fot. arch. MZ