22 czerwca 2024

Hrubieszów: Będą remonty ulicy Ciesielczuka, Ludnej i Targowej

W tym roku, dzięki współpracy miasta i powiatu, zostaną przeprowadzone w Hrubieszowie remonty ulic Ciesielczuka, Ludnej i Targowej oraz parkingu przy Ciesielczuka.

Reklamy

 

Na marcowej sesji Rada Miejska w Hrubieszowie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu na realizację remontów dróg powiatowych na terenie Miasta.

Dotacja celowa ze środków budżetu Miasta na rok 2019 w wysokości 325 000,00 zł zostanie przeznaczona na:

Reklamy

– remont ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie (odcinek od ul. Kilińskiego do mostu wraz z przebudową chodnika),

– remont parkingu przy ulicy Ciesielczuka w Hrubieszowie (na terenie boiska treningowego HOSiR),

Reklamy

– remont ulicy Ludnej w Hrubieszowie (bez mostu, odcinek od skrzyżowania z sygnalizacją świetlną do ul. Targowej),

– remont ulicy Targowej w Hrubieszowie (od skrzyżowania z ul. Ludną do ul. Kruczej).

W dniu 14 maja Burmistrz Miasta Marta Majewska, działając w imieniu Gminy Miejskiej Hrubieszów, podpisała z Powiatem Hrubieszowskim umowę w tym zakresie. Termin realizacji remontów ustalono do 31 października 2019 r.

Podjęte działania są wymownym przykładem otwarcia nowego rozdziału we współpracy miasta i powiatu oraz dobrze rokują na przyszłość, tym bardziej, że dróg powiatowych, które położone są w mieście i wymagają interwencji jest bardzo dużo.

 

(info: UM Hrubieszów, fot. lubiehrubie.pl, UM Hrubieszów)