Hrubieszów: Bezpłatne szkolenia i zatrudnienie na minimum 1 rok

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie zaprasza do przystąpienia do projektu. Założenia projektowe to szkolenie oraz zatrudnienie na minimum 1 rok.

Reklamy

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza mieszkańców powiatu hrubieszowskiego:

1) osoby bezrobotne,

2) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

do przystąpienia do projektu.

Założenia projektowe to szkolenie oraz zatrudnienie na minimum 1 rok.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do biura SAAK, ul 3 Maja 37, Hrubieszów, w godz. 9.00 – 15.00.

***

Uwaga!

Środki ostrożności, jakie należy zachować: obowiązkowa maseczka i dezynfekcja rąk przed naciśnięciem dzwonka.