27 maja 2024

Hrubieszów: Bilans dokonań na półmetku kadencji 2010 – 2014

Priorytetowym zadaniem władz samorządowych miasta Hrubieszowa w obecnej kadencji jest stawianie na inwestycje.

Na półmetku obecnej kadencji władze Hrubieszowa podsumowały zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat inwestycje. Miasto wydało na nie w sumie prawie 28 milionów złotych, z czego ponad 9 milionów to środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

W 2011 roku na inwestycje samorząd wykorzystał ponad 18,5 miliona, natomiast rok później prawie 9,5 miliona. 

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich, kosztowały prawie 6 milionów złotych. Za te pieniądze samorząd wyłożył asfaltem ponad 12,5 tysiąca metrów kwadratowych jezdni, prawie 2,5 tysiąca metrów kwadratowych chodników, a także około 2 tysięcy metrów kwadratowych parkingów oraz prawie 4 tysiące metrów kwadratowych tak zwanych ciągów pieszo-jezdnych. Nowe jezdnie położono m.in. na ulicach Różanej, Rubinowej, Nowym Osiedlu i Pobereżańskiej, a chodniki i parkingi powstały przy Różanej, Listopadowej, Mickiewicza, Polnej, Partyzantów, Prusa i Ludnej. Oprócz tego, miasto wykonało dokumentację projektową inwestycji, realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, czyli ronda na skrzyżowaniu ulic Żeromskiego i Dwernickiego oraz sygnalizacji świetlnej u zbiegu ulic Staszica, Piłsudskiego i Zamojskiej. Budowa ronda rozpocznie się w tym roku, natomiast sygnalizacja świetlna została wykonana w 2011 roku.

Prawie 9 milionów złotych pochłonęły w ostatnich dwóch latach inwestycje w infrastrukturę szkolną, a ponad 7 milionów 300 tysięcy, w infrastrukturę sportową. Samorząd wydał je m.in. na modernizację kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, zakończenie termomodernizacji 11 obiektów użyteczności publicznej, w tym 3 szkół, 6 przedszkoli oraz Hrubieszowskiego Domu Kultury i urzędu miasta, a także przebudowę areny lekkoatletycznej, budowę trybun, zadaszenia i bieżni na terenie Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz budowę „Orlika” przy SP 3.

Ponadto prawie 4,5 miliona złotych kosztowały inwestycje w budynkach komunalnych i socjalnych oraz rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej. W latach 2011 – 2012 samorząd wykonał m.in. prawie 7 kilometrów kanalizacji sanitarnej, ponad 2 kilometry sieci wodociągowej, kilka pompowni ścieków i kilkanaście hydrantów. Powstały one na przykład w osiedlach Jagiellońskim i Lipice, a także ulicach Rynek, Wodnej i Żeromskiego. Część kosztów miasto pokryło z umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W ciągu ostatnich dwóch lat władze Hrubieszowa przygotowywały także inwestycje, których realizacja jest planowana na bieżący i kolejny rok. Opracowanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Hrubieszowie i Włodzimierzu Wołyńskim kosztowało prawie 1 milion złotych, z czego 900 tysięcy pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Za te pieniądze w obydwu miastach powstanie w sumie około 33 kilometrów sieci wodociągowej oraz dwie stacje uzdatniania wody.

 

 

Wydatki na zadania inwestycyjne w latach 2011 – 2012 wyniosły 27.953.454 zł. z czego w 2011 r. 18.524.525 zł. tj. 32% budżetu, w 2012 r. 9.428.929 zł. tj. 16% wydatków budżetowych. Szczegółowy wykaz i opis zadań inwestycyjnych, a także innych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych zrealizowany w latach 2011-2012 znajduje się w załącznikach poniżej:

 

Wykonanie inwestycji miejskich

Działania w zakresie oświaty kultury i sportu

Modernizacja i rozbudowa dróg gminnych

 
 
 
Źródło: UM Hrubieszów