19 czerwca 2024

Hrubieszów: Dziecko z FAS/FASD [ZDJĘCIA]

W dniu 21 kwietnia 2023 roku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Hrubieszowie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hrubieszowie, zorganizowało szkolenie pt.: „Dziecko z FAS/FASD”.

Reklamy

Szkolenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i było skierowane do pedagogów, psychologów z przedszkoli, szkół i Poradni, pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie.

W programie spotkania znalazły się zagadnienia związane z: etiologią FAS, diagnozą – rozpoznaniem, sylwetką dziecka z zespołem FAS w poszczególnych okresach rozwojowych, wspieraniem rozwoju dziecka z zespołem FAS.

Reklamy

Szkolenie przeprowadziła Pani dr Justyna Syroka psycholog z Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FAS/FASD z Lublina.

Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (z ang. – Fetal Alcohol Spectrum Disorder, skrót: FASD) jest ogólnym terminem, opisującym całe spektrum skutków rozwojowych, występujących u potomstwa matek pijących alkohol w okresie ciąży. Skutki te mogą obejmować zaburzenia rozwoju fizycznego, umysłowego, zachowania i uczenia się; mogą trwać przez całe życie. Termin FASD nie jest terminem przeznaczonym do wykorzystania w diagnostyce klinicznej.

Reklamy


info i fot. PPP w Hrubieszowie


Zobacz też:

Hrubieszów: Absolwenci Staszica 2023 [ZDJĘCIA]

Hrubieszów: Absolwenci Staszica 2023 [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →