5 marca 2024

Hrubieszów: HSM ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na wynajem lokali użytkowych.

Reklamy

Ogłoszenie

Zarząd Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza przetarg nieograniczony w formie licytacji na wynajem lokali użytkowych:

Reklamy

1. W budynku przy ul. 3-go Maja 2, pow. użytk. 184.50 m2, wraz z sutereną, cena wywoławcza za 1m2 15,50 zł – wadium w wysokości 2500 zł.

2. W budynku przy ul. Narutowicza 25, pow. użytk. 14 m2, cena wywoławcza za 1m2 7,50 zł – wadium w wysokości 150 zł.

3. W budynku przy ul. Górna 31, pow. użytk. 63,44 m2, cena wywoławcza za 1 m2 13,40 zł – wadium w wysokości 650 zł.

4. W budynku przy ul. Górna 31, pow. użytk. 53,84 m2, cena wywoławcza za 1 m2 9 zł – wadium w wysokości 550 zł.

Przetarg odbędzie się w biurze HSM, przy ul. Polna 19, w dniu 19 grudnia 2023 roku o godz.12.30.

W przetargu mogą wziąć udział osoby zainteresowane, które wpłacą wadium w określonej wysokości wskazanej przy danym lokalu do dnia 15.12.2023r na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002

lub

PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji. Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone na wskazane konto.

Z wyłonionym w wyniku przetargu nabywcą lokalu zostanie zawarta umowa najmu.

Bliższych informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu 084 696 44 58.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

­

Zarząd Spółdzielni

Artykuł sponsorowany – tekst, mat. partnera, fot. lubiehrubie


Zobacz też:

Folwark Milenialsów: Hrubieszów – Lublin – Warszawa – Poznań – Londyn

Zerknij na Instagram →