20 czerwca 2024

Hrubieszów: Informacja MSD o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego

W czasie ostatniej sesji, Miejska Służba Drogowa przedstawiła radnym miejskim informację o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego 2020/2021. 

Reklamy

Informacja MSD o przygotowaniu miasta do sezonu zimowego

Dotyczy przygotowania do sezonu zimowego 2020/2021 r.

Reklamy

Miejska Służba Drogowa informuje, że jako administrator dróg posiada w swoim zasobie:

– drogi publiczne gminne – 47 odcinków o łącznej długości 19,531 km, w tym drogi nieutwardzone,
tj. 7 odcinków o łącznej długości 1,229 km,

Reklamy

– drogi wewnętrzne, ciągi piesze – 129 odcinków o łącznej długości 51,457 km, w tym nieutwardzone, tj. 96 odcinków o łącznej długości 43.739 km,

– teren parku „Solidarności” – łączna powierzchnia:13,954 m², w tym chodniki i place: 2,348 m²,

– tereny zlecone przez Urząd Miasta do nieodpłatnego utrzymania – 41 odcinków o łącznej powierzchni 74 094 m2.

­

Planem zimowego utrzymania na sezon 2020/2021 objęte są wszystkie drogi publiczne gminne, wewnętrzne utwardzone i drogi gruntowe prowadzące do zamieszkałych posesji – łącznie
33,201 km.

Do realizacji zadań z zakresu odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej MSD posiada następujący sprzęt:

– zakupiony w 2020 r samochód ciężarowy marki Iveco wyposażony w pług średni obustronny i nową posypywarkę o pojemności 4,0 m3,

– pług lekki jednostronny wraz z rozsypywarką mieszanki na ciągniku C-360,

– pług lekki jednostronny wraz z rozsypywarką mieszanki na ciągniku MF

oraz koparko ładowarkę JCB wyposażoną w pług śnieżny typu strzałka.

Posiadany sprzęt jest sprawny i nie wymaga napraw.

­

Środki finansowe pozostałe w budżecie MSD na rok 2020 przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg wynoszą:

– usługi zlecone 25 000 zł,

– zakup materiałów (mieszanka piaskowo – solna) 39.000 zł.

­

W sezonie zimowym 2020/2021 utrzymanie dróg polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej poprzez posypywanie jezdni materiałem uszorstniającym tj. 40 % mieszanką piaskowo – solną będzie realizowane w całości przez Miejską Służbę Drogową.

Miejska Służba Drogowa utrzymywać będzie wszystkie drogi gminne i wewnętrzne o łącznej długości 33,201 km, jak również tereny zlecone przez Urząd Miasta.

W posiadaniu MSD znajdują się także skrzynie na piasek w ilości 20 sztuk, które zostaną ustawione na terenie miasta zgodnie z ustalonym planem.

­

Sporządził – M. Biront

fot. lubiehrubie.pl