22 czerwca 2024

Hrubieszów: Instalacje odnawialnych źródeł energii do obejrzenia w hali HOSiR

Urząd Miasta zaprasza do obejrzenia przykładowych elementów paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła oraz instalacji solarnych w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Reklamy

 

Urząd Miasta zaprasza uczestników projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w Mieście Hrubieszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4: Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie OZE do obejrzenia przykładowych elementów paneli fotowoltaicznych wraz z pompą ciepła oraz instalacji solarnych w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.


źródło: UM Hrubieszów

Reklamy