13 kwietnia 2024

Hrubieszów: Istnieje możliwości wypłaty świadczeń rodzinnych na konta bankowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że istnieje możliwość wypłaty świadczeń realizowanych przez Ośrodek, takich jak: świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (500+), świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i energetyczne, przelewem na konta bankowe.

 

W związku z powyższym Urząd Miasta zachęca osoby korzystające z różnego rodzaju świadczeń do takiej formy ich wypłaty, co wpłynie pozytywnie na obsługę, poprzez zmniejszenie liczby osób oczekujących przed kasą MOPS.

Obecnie banki oferują bezpłatne prowadzenie podstawowych kont bankowych dotyczących realizacji wymienionych świadczeń. Podstawą do uruchomienia konta jest uzyskanie zaświadczenia z MOPS potwierdzającego fakt ich pobierania.

Ponadto świadczenia zgromadzone na tego rodzaju kontach nie podlegają egzekucji komorniczej.

 

źródło: UM Hrubieszów