29 lutego 2024

Hrubieszów: Konkurs na sekretarza miasta

Gmina Miejska Hrubieszów poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarza miasta. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 14 grudnia w sekretariacie urzędu miasta, a warunki udziału w konkursie są opisane w ogłoszeniu, dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Reklamy

 

Kandydaci, oprócz nieposzlakowanej opinii, muszą mieć wyższe wykształcenie oraz spełniać warunki, dotyczące stażu pracy zapisane w ustawie o pracownikach samorządowych. Wśród dodatkowych wymagań są: kursy i szkolenia związane z funkcjonowaniem samorządu, biegła znajomość przepisów dotyczących struktur i funkcjonowania administracji samorządowej, wiedza z zakresu finansów publicznych oraz znajomość Gminy Miejskiej Hrubieszów i jej jednostek organizacyjnych. 

CV, list motywacyjny i pozostałe dokumenty należy złożyć w sekretariacie urzędu miasta lub wysłać pocztą z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko urzędnicze – sekretarz miasta”. 

Reklamy

To pozostaje nieobsadzone od 23 listopada, gdy dotychczasowy sekretarz Paweł Wojciechowski został zastępcą burmistrza Hrubieszowa. 


Szczegóły ogłoszeia:

https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//wolne_stanowisko_sekretarz.pdf

 

źróło: ias24.eu, UM Hrubieszów / BIP