25 lipca 2024

Hrubieszów: Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

W dniu 6 września w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej

Reklamy

 

W dniu 06.09.2018 r. o godz. 8.00 w Jednostce Wojskowej 4055 w Hrubieszowie, przy ul. Dwernickiego 4, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na potrzeby JW 4055 w korpusie oficerskim, podoficerskim (o STE: SIERŻ./ST.SIERŻ./MŁ.CHOR) oraz w korpusie szeregowych.

Chętni muszą mieć odbytą służbę wojskową lub odbytą służbę przygotowawczą lub Terytorialną Służbę Wojskową (jeżeli terytorialna służba wojskowa pełniona była przez okres co najmniej 3 lata — bez konieczności odbycia ćwiczeń rotacyjnych.

Reklamy

 

Kandydaci powinni posiadać przy sobie:

– strój sportowy;

Reklamy

– dowód osobisty (książeczkę wojskową);

– zaświadczenie lekarskie dopuszczające do egzaminu z wychowania fizycznego;

– przybory do pisania.

 

Tekst: WKU Zamość, źródło: 2PR