18 czerwca 2024

Hrubieszów: Łatwiejszy dostęp do systemu ZIP

W czwartek 12 września, w godz. 9.00 – 15.00 w budynku Urzędu Miasta w Hrubieszowie pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwią rejestrację w systemie ZIP i odbiór danych dostępowych bez konieczności przyjeżdżania do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Reklamy

Od dnia 1 lipca 2013 roku Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wszystkim chętnym osobom pełnoletnim zarejestrowanie się i zostanie użytkownikiem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

ZIP – to ogólnopolski serwis internetowy, który udostępnia zarejestrowanym w nim użytkownikom ważne informacje o udzielonych im świadczeniach i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ od 2008 roku.

Reklamy

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Pacjentów chęcią rejestracji w systemie ZIP i posiadania danych dostępowych (loginu i hasła), Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ organizuje poza Oddziałem i Delegaturami wyjazdowe stanowiska ZIP.

Tym razem odwiedzimy m.in.: Hrubieszów, i tak:

Reklamy

W dniu dzisiejszym, 9 września br. gościliśmy w Przychodni Rejonowej SPZOZ, Hrubieszów przy ul. Mickiewicza.

Natomiast w dniu 12 września br. (czwartek) odwiedzimy Urząd Miasta w Hrubieszowie, przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 (Hol przed sekretariatem) w godz. 9.00-15.00.

Będzie można zarejestrować się w systemie i odebrać dane dostępowe tj. login i hasło, bez konieczności przyjeżdżania do Lubelskiego Oddziału Funduszu.

Wystarczy tylko zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

Stanowiska oznakowane będą logo ZIP. Pracownicy Funduszu udzielać będą wszystkich informacji związanych z obsługą systemu. Będą również udostępniane nieodpłatnie ulotki informacyjne.

W okresie od 1 lipca do 6 września br. byliśmy w 60 miejscach poza Oddziałem na terenie całego województwa lubelskiego.

Lubelski OW NFZ w okresie od 1 lipca do 6 września br. zarejestrował łącznie ponad 23 000 wniosków o rejestrację w systemie ZIP, w tym wydał prawie 17 000 danych dostępowych.

 

Lubelski OW NFZ