22 maja 2024

Hrubieszów: Narada u hrubieszowskich strażaków

19 lutego 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Szczepana Goławskiego.

 

W trakcie narady Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie – kpt. Piotr Gronowicz w formie prezentacji multimedialnej przedstawił działalność komendy w 2017 r. oraz zamierzenia na rok 2018.

W trakcie swojego wystąpienia m. in. złożył podziękowania Dyrektorowi Zakładu Karnego, za wzorową współpracę oraz delegowanie skazanych do prac społecznych na rzecz komendy.

St. bryg. Szczepan Goławski w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasową działalność hrubieszowskiej komendy. Szczegółowo też przedstawił zasady dofinansowywania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, firm ubezpieczeniowych, Ministerstwa Sprawiedliwości i innych.

W naradzie wzięli udział strażacy i pracownicy cywilni z hrubieszowskiej komendy oraz zaproszeni goście: władze samorządowe, pracownicy z zarządzania kryzysowego z terenu powiatu, kapelan strażaków ks. Piotr Ciećkiewicz, płk. Janusz Krotkiewicz – Dyrektor Zakładu Karnego w Hrubieszowie, Mariusz Nagadowski – Nadleśnictwo Strzelce oraz  Komendanci Gminni OSP.

 

źródło: KPPSP Hrubieszów

fot. kpt. Piotr Sendecki