Hrubieszów: Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu

Komisarz Wyborczy w Zamościu postanowił odrzucić wniosek mieszkańców powiatu hrubieszowskiego o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji. Zabrakło prawidłowego ogłoszenia informacji o referendum w prasie.

Reklamy

Przypomnijmy, że w dniu 10 maja 2021 r. do Komisarza Wyborczego w Zamościu I wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum o zamiarze wystąpienia mieszkańców z inicjatywą przeprowadzenia referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji.

6 lipca 2021 r. pełnomocnik inicjatora referendum p. Marta Wierzbicka złożyła wniosek o przeprowadzenie referendum.

Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2021 r. Komisarz Wyborczy w Zamościu odrzucił wniosek mieszkańców powiatu hrubieszowskiego o przeprowadzenie referendum powiatowego w sprawie odwołania Rady Powiatu w Hrubieszowie przed upływem kadencji, złożony w dniu 6 lipca 2021 r. przez pełnomocnika inicjatora referendum Martę Marię Wierzbicką z powodu stwierdzenia niedającego się usunąć uchybienia wniosku, polegającego na nie wywiązaniu się z obowiązków wskazanych w art. 13 ust. I i3 ustawy, to jest nie podania ogłoszenia w prasie codziennej ogólnodostępnej na terenie powiatu hrubieszowskiego do wiadomości mieszkańców przedmiotu zamierzonego referendum wraz z uzasadnieniem.

Zgodnie z art. 26 ust. l ustawy, na niniejsze postanowienie inicjatorowi referendum służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Postanowienie wraz z uzasadnieniem Komisarza Wyborczego w Zamościu »

(źródło: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Podpisy w sprawie referendum zebrane

Hrubieszów: Podpisy w sprawie referendum zebrane


LubieHrubie na Instagramie