9 grudnia 2023

Hrubieszów: Niepodległa 1918-2020. Inicjatywna budowy pomnika dla Niepodległej w 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II

W listopadzie 2020 roku, w Hrubieszowie powstała grupa inicjatywna budowy pomnika dla Niepodległej w 100 rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II.

Reklamy

Z tego miejsca zapraszam społeczność Ziemi Hrubieszowskiej do udziału w pracach tworzącego się komitetu społecznego, którego głównym celem jest wyrażenie swojej pamięci, miłości i wdzięczności do tych, którzy tworzyli Wolną Polskę.

Proszę o potwierdzenie chęci udziału w pracach Komitetu.

Reklamy

E-mail.: komitetspoleczny1918@gmail.com

­

W imieniu grupy inicjatywnej
/-/ Jadwiga Mazur