14 lipca 2024

Hrubieszów: Ogłoszenie HSM – wynajem lokalu mieszkalnego

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza składanie ofert na wynajem lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 24.33 m2, składającego się z jednego pokoju i łazienki.

Reklamy

Lokal położony jest na działce 1188/1 w Hrubieszowie, przy ul Polnej 32A / 5.

Cena wywoławcza 18.00 zł / m2.

Reklamy

Do ceny wynajmu zostaną naliczone wpłaty za media, wodę, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości itp.

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni – ul Polna 19 w Hrubieszowie z dopiskiem na kopercie „Lokal mieszkalny Polna 32A/5” do dnia 25.02.2022 r. do godz. 15.00.

Reklamy

Z osobą, która zaoferuje największą cenę najmu oraz wpłaci kaucję w wysokości 2-miesięcznych opłat, zostanie zawarta stosowna umowa.

Przystępujący do składania ofert, winni wpłacić zabezpieczenie na poczet kaucji do dnia 25.02.2022 r. do godz. 15.00 w wysokości 500 zł na konto Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy o/Werbkowice – 72 9642 0009 2003 3008 9236 0002
lub
PKO BP SA o/Hrubieszów – 68 1020 5356 0000 1102 0005 5178

­

W przypadku wyłonienia nabywcy wpłacona kaucja zostanie zaliczona w poczet kaucji za wynajem lokalu. Pozostałe wpłacone kaucje zostaną zwrócone na wskazane konto.

Wygrywający wnosi kaucję przed zawarciem umowy w wysokości 2-miesięcznego czynszu.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 1.03.2022 r. o godz. 10.00.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące najmu można uzyskać pod numerem tel. 84 696 44 58 lub w biurze Spółdzielni przy ul Polnej 19.

Zarząd HSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia składnych ofert bez podania przyczyn.

­

Zarząd HSM

­


Artykuł płatny


Zobacz też:

Obwodnica północna Hrubieszowa – zapoznaj się z jej przebiegiem, wnieś uwagi (ZDJĘCIA)

Obwodnica północna Hrubieszowa – zapoznaj się z jej przebiegiem, wnieś uwagi (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na YouTube