Hrubieszów: Opowieści o Niepodległej

To tytuł cyklu spotkań w ramach edukacji historycznej, które odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filia w Hrubieszowie w styczniu br. Zorganizowano je, we współpracy z malarzem – batalistą, historykiem i patriotą, Panem Stanisławem Eugeniuszem Bodesem.

Reklamy

 

Inicjatywa nawiązywała do obchodów Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W spotkaniach uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Hrubieszowie, a także hrubieszowscy harcerze Związku Harcerstwa Polskiego.

Podczas zajęć, które z wielką patriotyczną wrażliwością prowadził artysta malarz, młodzież z zaciekawieniem słuchała opowieści o historii narodu polskiego w walce o niepodległość oraz chwalebnych wyczynach polskich bohaterów. Autentyczny i profesjonalny przekaz autora prowadzony językiem gawędy, wzbogacony był obrazami oręża polskiego – obiektami wystawy „W Imię Wolności”, urządzonej w bibliotecznej galerii.

Dziękujemy Panu Stanisławowi Eugeniuszowi Bodesowi za możliwość zorganizowania tak cennej wystawy malarstwa batalistycznego, a także za edukacyjne spotkania z młodzieżą.

 

Elżbieta Bednarek

 

***

 

Stanisław E. Bodes

Ze swej strony pragnę przypomnieć, że moje zainteresowania dziejami oręża polskiego zaczęły się dużo wcześniej, kiedy jeszcze nie miałem dwudziestu lat, bowiem pierwsze obrazy, jak pamiętam zostały namalowane w 1967 roku. To bardzo dawno, przeszło 50 lat temu. Jednak przywiązanie do tradycji i zainteresowanie bohaterstwem żołnierzy polskich i tematem prawdziwej historii sprawiły, że z każdym rokiem malarstwo-batalistyczne odsłaniało swoje tajemnice, kiedy malowałem obrazy sławiące polską przeszłość, które mają sławić obrońców naszej Ojczyzny. Ilustrowanie dziesięciowiecznej historii polskiej, kiedy zewnątrz zagrożona była wolność i niepodległość całej Rzeczypospolitej czy jej poszczególnych dzielnic. Młodzież szkolną, różnego wieku, starałem się traktować poważnie, nie robiąc specjalnej różnicy wiekowej, gdy  opowiadałem liczne historie, które przedstawiam w swoich pracach. Z racji miejsca wystawy i spotkania, ważnym elementem spotkań było moje systematyczne czytanie tysięcy książek, dzięki którym poznałem dokładnie historie narodów podczas odtwarzania w malarstwie bohaterskich czynów szlachetnych ludzi, a naszych rodaków, którym jesteśmy winni wdzięczną pamięć i wielki szacunek. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy na wielką ofiarność Polaków wylewa się różne obrzydliwe pomówienia. Polscy żołnierze i powstańcy z ubiegłych lat, jak nikt na świecie zasłużyli na najwyższej miary szacunek, bowiem nawet w sytuacji utraty własnej Ojczyzny walczyli nie tylko za jej wyzwolenie, ale także za wolność innych narodów, którym na zachodzie przynieśli wolność.            

Zachęcam młodzież do korzystania na Lubiehrubie z cyklu „Chwała Bohaterom – Dzieje Oręża Polskiego” w którym od kilku lat prezentuję wspaniałe i chwalebne 1000-letnie dzieje polskie, wspomagane obrazami, dziesiątkami szkiców, rysunków i zdjęć z miejsc, gdzie czasem bywałem.  Przez 50 lat byłem i odwiedzałem wiele ciekawych zabytków, jak „Cmentarz wojenny Orląt Lwowskich”czy grób Artura Grottgera, wybitnego malarza, patrzyłem na rekonstrukcję bitwy powstańczej z 1863 roku na wzgórzu „Polak”. Wiele razy bywałem w „Panoramie Racławickiej” czy w innych muzeach, które pojawiały się na mojej drodze. Na zdjęciu jestem na tronie wielkiego mistrza w Malborku. Moje liczne obrazy oglądali także żołnierze w historycznych mundurach, sam też z radością zakładałem historyczny kostium, gdy tylko nadarzała się okazja. Opowiadałem też młodzieży o wielkiej panoramie bitwy pod Grunwaldem-1410 roku, którą od kilku lat opracowuję i której fragmenty prezentowane były w naszym muzeum. To kilka wybranych sekwencji z długiej drogi moich wędrówek po ciekawych miejscach.   

P.s. Gorące podziękowania dla pani Elżbiety Bednarek za zorganizowanie wystawy oraz za  spotkania z młodzieżą, wyrazy wdzięczności i sympatii kieruję także do wszystkich pozostałych pracowników hrubieszowskiej Biblioteki Pedagogicznej. Mam nadzieję, że to nie ostatnie takie spotkania w roku 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

                                                                                                                                                             Stanisław Eugeniusz Bodes


Fot. BP Hrubieszów, S.E. Bodes, Z. Bodes