22 lipca 2024

Hrubieszów: Pierwsze szkolenie rotacyjne w nowym 192. batalionie lekkiej piechoty

W dniach 22 – 23 lipca 2023 r. odbyło się pierwsze szkolenie rotacyjne nowego 192 batalionu lekkiej piechoty w Hrubieszowie wchodzącego w skład 19 Nadbużańskiej Brygadę Obrony Terytorialnej.

Reklamy

Tworzenie nowego 192 batalionu lekkiej piechoty jest kolejnym krokiem w procesie formowania 19 NBOT, której zadaniem jest realizacja przedsięwzięć w ramach Zarządzania Kryzysowego, wpieranie Straży Granicznej w zabezpieczeniu granicy państwowej i współdziałanie z wojskami operacyjnymi.

Pierwsze szkolenie rotacyjne 192 batalionu lekkiej piechoty rozpoczęło się z udziałem 72 żołnierzy.

Reklamy

Wzięli w nim udział żołnierze, którzy odbyli już szkolenie podstawowe i wyrównawcze oraz mają za sobą szereg działań w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej.

192 batalion lekkiej piechoty, w ramach swoich zadań, będzie odpowiadał za dwa powiaty – hrubieszowski i tomaszowski, położone w południowo – wschodniej części stałego Rejonu Odpowiedzialności Brygady.

Reklamy

Dlatego też ochotnicy z tych powiatów, którzy chcieli by wstąpić w szeregi batalionu mogą zgłaszać się do Wojskowych Centrów Rekrutacji w Zamościu i w Chełmie, w celu złożenia wniosku do Terytorialnej Służby Wojskowe w 19 Nadbużańskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej lub skontaktować się z rekruterem.

(info i fot. 19NBOT / MZ)