22 czerwca 2024

Hrubieszów: Po wakacjach nowe nazwy szkół ponadpodstawowych

Od 1 września 2019 zmianie ulegają nazwy szkół ponadpodstawowych w Powiecie Hrubieszowskim.

Reklamy

 

Przekształcenia mają miejsce z uwagi na zapisy w ustawie o systemie oświaty. Od 1 września 2019 r. zgodnie z ustawą:

– zespół publicznych szkół w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i liceum ogólnokształcące, staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym,

Reklamy

– zespół publicznych szkół w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowe gimnazjum i technikum, staje się pięcioletnim technikum. 

W Powiecie Hrubieszowskim zmiany będą następujące:

Reklamy

1. Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie przekształcone zostanie w Technikum nr 1 w Hrubieszowie

2. Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie przekształcone zostanie w I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie

3. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 w Hrubieszowie przekształcone zostanie w II Liceum Ogólnokształcące w Hrubieszowie

4. Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkól nr 3 w Hrubieszowie przekształcone zostanie w Technikum nr 3 w Hrubieszowie

5. Technikum w Zespole Szkół nr 4 w Hrubieszowie przekształcone zostanie w Technikum nr 2 w Hrubieszowie