23 lipca 2024

Hrubieszów: Podziękowania!

Podziękowania za pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont mogił żołnierzy – legionistów poległych w latach 1918 – 1920, pochowanych na cmentarzu w Hrubieszowie.

Reklamy

 

Jako Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Mogił Poległych Żołnierzy Legionistów na Ziemi Hrubieszowskiej w Latach 1918 – 1920 chcę bardzo serdecznie podziękować Pani Burmistrz Miasta Hrubieszowa Marcie Majewskiej, Panu Naczelnikowi wydziału kultury Radosławowi Szkudzińskiemu i podległym mu pracownikom oraz wszystkim pracownikom wydziału inwestycji i promocji, za włożony trud i ciężką pracę.

Chcę bardzo serdecznie podziękować Radzie Miasta i Radnym za pełną aprobatę naszego działania oraz wsparcie finansowe. Chcę nadmienić, że mieliśmy bardzo krótki termin oraz wysokie, szczegółowe wymagania i udało się – cel został osiągnięty.

Reklamy

Dziękuję bardzo serdecznie całemu Społecznemu Komitetowi Odbudowy Mogił Legionistów oraz za zaufanie wobec mojej osoby, że zostałem wybrany na jej Przewodniczącego, a efekty naszej pracy sami ocenicie.

 

 

Z podziękowaniem

Reklamy

Mieczysław Zapała

 


 

Zobacz też:

WIADOMOŚCI – Hrubieszów otrzymał dofinansowanie na remont mogił żołnierzy – legionistów

WIADOMOŚCI – Odnowione mogiły na cmentarzu w Hrubieszowie

WIADOMOŚCI – Hrubieszów: Msza za pomordowanych i poświęcenie mogiły kolejarza