Hrubieszów: Podziękowania dla Sędziego Penitencjarnego

W dniu 25 czerwca w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie odbyło się ostatnie posiedzenie Sądu, któremu przewodniczył Sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu Pan Zbigniew Żaczek.

Reklamy

 

W związku z przejściem w stan spoczynku była to okazja do złożenia na ręce sędziego podziękowań za dotychczasową prawie dwunastoletnią współpracę z tutejszą jednostką penitencjarną. Sędzia Żaczek zawsze był orędownikiem budowania pozytywnych relacji ze Służbą Więzienną. 

W czasie pełnienia funkcji Sędziego Penitencjarnego swoją postawą przyczyniał się do pozytywnego kształtowania pracy penitencjarnej, a sprawowany nadzór wpływał na właściwą atmosferę służby w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. 

Za ogromne zasługi dla budowania idei praworządnego funkcjonowania hrubieszowskiej jednostki Sędzia został uhonorowany Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Płk Janusz Krotkiewicz wręczył Panu sędziemu Zbigniewowi Żaczkowi symboliczny klucz do Zakładu Karnego w Hrubieszowie, będący wyrazem uznania za wkład w prawidłowe funkcjonowanie tutejszej jednostki penitencjarnej.

Jednocześnie, w imieniu swoim, a także pracowników i funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Hrubieszowie, złożył na ręce sędziego wyrazy uznania oraz podziękowania za długoletnią współpracę z tutejszą jednostką penitencjarną, życząc jednocześnie pomyślnej realizacji dalszych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i zasłużoną satysfakcją z zawodowych dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

tekst i zdjęcia: st. kpr. Damian Fedziuryna

źródło: ZK Hrubieszów