18 kwietnia 2024

Hrubieszów: Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że w dalszym ciągu trwa kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta Hrubieszowa do pomocy żywnościowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że w dalszym ciągu trwa kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Miasta Hrubieszowa do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Z pomocy mogą skorzystać osoby, których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, czyli odpowiednio:

  • dla osoby samotnie gospodarującej –1542,20 zł (netto)
  • dla osób w rodzinach – 1161,60 zł (netto) na osobę w rodzinie

oraz znajdujące się w trudnej sytuacji spowodowanej przez m.in. ubóstwo, bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność (spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

Osoby chętne do otrzymania w/w pomocy proszone są o zgłaszanie się do pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie, przy ul. 3-go Maja 15, tel. 84 696 55 60 – celem uzyskania niezbędnego skierowania. Pracownicy udzielą również wszelkich niezbędnych informacji dotyczących w/w Programu.

Pomoc żywnościowa w ramach w/w Programu będzie realizowana, w formie paczek żywnościowych, przez: Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „KRES”, przy ul. Nowej 75, 22-500 Hrubieszów – po wcześniejszym zakwalifikowaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Informacje dotyczące terminów wydawania żywności będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej hrubieszow.naszops.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące POPŻ Podprogramu 2020 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

(MOPS Hrubieszów)


Zobacz też:

Święto Kobiet z hrubieszowską drogówką

Święto Kobiet z hrubieszowską drogówką


Lykoland