15 kwietnia 2024

Hrubieszów: Powstanie spółdzielnia socjalna „Lider”

Miasto Hrubieszów wspólnie ze Stowarzyszeniem „Hrubieszów Jestem Stąd”, założy Spółdzielnię Socjalną „Lider”. Źródłem finansowania będzie dotacja w kwocie 210 200 zł.

W tym celu został złożony wniosek o wparcie do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na zakup niezbędnych urządzeń i sprzętu oraz wsparcie pomostowe.

Na sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 24 lutego br. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie utworzenia spółdzielni, która rozpocznie działalność w marcu 2022 r.

Spółdzielnia socjalna to podmiot ekonomii społecznej, czyli instytucja, która prowadzi działalność łącząc cele gospodarcze i społeczne. To szansa na nowe miejsca pracy i zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Hrubieszowa, przywrócenie ich na rynek pracy, integracja zawodowa i społeczna oraz organizacja i świadczenie usług z zakresu pożytku publicznego.

Pracownicy hrubieszowskiej spółdzielni będą zajmowali się:

• wykonywaniem usług remontowo–budowlanych i brukarskich,

• utrzymaniem terenów zielonych, odśnieżaniem placów, chodników i sprzątaniem,

• świadczeniem usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie miasta Hrubieszowa,

• świadczeniem usług informatycznych, w tym budowaniem i opieką nad stroną internetową, naprawą, konserwacją komputerów i urządzeń peryferyjnych,

• myciem elewacji, paneli fotowoltaicznych, paneli solarnych oraz kostki brukowej – przy użyciu profesjonalnego sprzętu.

Zlecenia będą pozyskiwane od przedsiębiorców i osób indywidualnych z terenu miasta Hrubieszowa, gminy Hrubieszów i okolic.

­

– Z satysfakcją informuję o pozytywnym wyniku oceny wniosku o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla powstającej
w Hrubieszowie Spółdzielni Socjalnej „LIDER” w ramach projektu „Razem dla obszaru ekonomi społecznej” – informuje Sławomir Kędziera. – Kwota dotacji na utworzenie jednego miejsca pracy wynosi 21 020 PLN. Maksymalna kwota wsparcia pomostowego dla jednego stanowiska pracy wynosi 1 800 zł x 6 miesięcy (1-6 miesiąc zatrudnienia) oraz 1 000zł x 6 miesięcy (7-12 miesiąc zatrudnienia). Maksymalna kwota subsydiowanego zatrudnienia wynosi 1 300 zł x 12 miesięcy. Na początek Spółdzielnia Socjalna LIDER zatrudni 10 osób. Grupa ta uczestniczyła w obligatoryjnym szkoleniu. W miarę rozwoju działalności spółdzielni zamierzamy zatrudnić więcej pracowników.

­

(info i fot. UM Hrubieszów, Sławomir Kędziera)


Zobacz też:

PCK Hrubieszów: Na pomoc Ukrainie!

PCK Hrubieszów: Na pomoc Ukrainie!