20 lipca 2024

Hrubieszów: Prawo dla rowerzystów

Miłośników dwóch kółek i jako sposobu na sprawne przemieszczanie się po mieście jest coraz więcej, stąd warto przypomnieć najważniejsze reguły.

Reklamy

Zasadą jest to, że rowerzyści mają obowiązek jeździć po drogach dla rowerów pasem ruchu dla rowerów. Dopiero gdy nie ma ścieżek rowerowych można przemieszczać się poboczem drogi. 

Dopuszczalne jest poruszanie się jezdnią, gdy nie ma pobocza albo nie można po nim przemieszczać się. Przy czym w takim przypadku należy trzymać się prawej krawędzi pasa drogowego i nie można jechać obok innego uczestnika ruchu, chyba, że nie będzie to utrudniać poruszania się innym albo nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zakazane jest przemieszczanie się po drogach ekspresowych i autostradach. 

Reklamy

Niektóre ciągi są wspólne dla pieszych i dla rowerzystów. Oznacza je okrągły znak na niebieskim tle z kreską w poziomie „oddzielającą” pieszych od rowerzystów, co należy rozumieć, że i rowerzyści i piesi mogą poruszać się tym samym torem, a piesi mają pierwszeństwo. W przypadku kreski pionowej droga dla pieszych i droga dla rowerzystów przebiegają obok siebie – są oddzielone. 

Kiedy można jechać po chodniku? 

Reklamy

– z dzieckiem poniżej 10. roku życia

gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i nie ma wydzielonej drogi dla rowerów albo pasa ruchu dla rowerów oraz

 – gdy warunki pogodowe zagrażają naszemu bezpieczeństwu na jezdni.

Przejście dla pieszych – przejazd rowerowy

Nie jest dozwolone przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych. W takiej sytuacji należy zsiąść z roweru i go przeprowadzić. Kierujący pojazdem traktuje rowerzystę tak jak pieszego tj.  ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa zarówno na pasach, jak i zamierzającemu wejść na nie. 

Inaczej jest w sytuacji przejazdu dla rowerów – znak drogowy przejścia dla pieszych z rowerem. Rowerzysta na takim przejeździe nie musi zsiadać z roweru – może przez nie przejechać. W takim jednak przypadku kierowca nie ma obowiązku ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu się przed przejazdem czy zamierzającemu wjechać na przejazd!

Rowerzysta przed przejściem dla pieszych ma obowiązek: zachować szczególną ostrożność, w razie potrzeby zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszemu tak jak prowadzący pojazd tj. zarówno pieszemu znajdującemu się już na przejściu jak i zamierzającemu na nie wkroczyć.   

Dziecko na rowerze

Dziecko do 7. roku życia może być przewożone na rowerze rodzica w dostosowanym siodełku, foteliku albo w odpowiedniej przyczepce.

Pijany rowerzysta

Zakazana jest jazda rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Obowiązują tu te same normy spożycia, jak w przypadku kierujących pojazdami mechanicznymi. 

­

Publikacja odzwierciedla opinię autora, NIW-CRSO nie jest odpowiedzialne za sposób wykorzystania zawartych w nich informacji.

­

adwokatka Magdalena Kusik-Balicka

Stowarzyszenie Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

www.stowarzyszeniesiw.pl

Zobacz też:

Hrubieszów: Pełna lista osób, które otrzymały pamiątkowe dyplomy. Podziękowania [ZDJĘCIA]

Zerknij na Instagram →